ตำแหน่ง :
ครูฝ่ายโสตฯ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
26-มิถุนายน-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1. งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก งานสิ่งพิมพ์ 2. งานด้านเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ของห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน งานประชุม สัมมนา โครงการฝึกอบรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง 3. งานด้านการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน 4. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 5. ดูแลพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบด้านโสตทัศนศึกษา 6. งานจัดทำฐานข้อมูลด้านโสตทัศนศึกษาอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 7.ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา 8. ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโสตทัศนศึกษา 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หก-สองเก้าเวสองสาม:หนึ่งเจ็ด:สองห้าไอพีหนึ่งแปดจุดสองสามสองจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดสองหนึ่งเก้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 14492
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
 
• ทำงานเป็นระบบ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
 
• ทำงานเป็นทีมได้
 
• มีทักษะการถ่ายรูป วิดีโอ
 
• รักธรรมชาติ ชอบเดินป่า สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 
• มีทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point
 
• มีทักษะโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ เช่น Photoshop และ Illustrator
 
• มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอ ทำคลิปวิดีโอ ออกแบบโปสเตอร์ ฯลฯ
 
• มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี
 
• 
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน