ตำแหน่ง :
ครูฝ่ายโสตฯ 
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
13-มีนาคม-2561  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
1. งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก งานสิ่งพิมพ์ 2. งานด้านเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ของห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน งานประชุม สัมมนา โครงการฝึกอบรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง 3. งานด้านการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน 4. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 5. ดูแลพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบด้านโสตทัศนศึกษา 6. งานจัดทำฐานข้อมูลด้านโสตทัศนศึกษาอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 7.ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา 8. ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโสตทัศนศึกษา 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
 
• ทำงานเป็นระบบ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
 
• ทำงานเป็นทีมได้
 
• ชอบการถ่ายรูป ถ่ายรูปเป็น
 
• ชอบการเดินป่า สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (ถ่ายรูปกิจกรรม)
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร  
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์  
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา  
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร  
ไปรษณีย์ :
10170  
โทร :
02-889-6941  
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107 
E-mail :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th