วิธีการใช้งานเว็บไซต์ schooljob
วิธีการใช้งานสำหรับโรงเรียน
1. วิธีการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ SchoolJob (youtube clip)
2. วิธีการประกาศรับสมัครงาน (youtube clip)
3. วิธีการค้นหาและนัดสัมภาษณ์ (youtube clip)
4. วิธีการปรับแต่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น เพิ่มแผนที่ (youtube clip)
วิธีการใช้งานสำหรับคนหางาน