ตำแหน่ง :
ครูการศึกษาพิเศษ (ครูประกบเด็ก)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
20,000 
วันที่ประกาศ :
24-มิถุนายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์เก้า-สองศูนย์เวหนึ่งห้า:สามเจ็ด:สี่แปดไอพีสามจุดสองสามหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งสามสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 8986
รายละเอียดงาน :
-ช่วยเหลือ ดูแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07:45-16:30 น. -ประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทักษะด้านต่าง ๆ และพัฒนาแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) -วางแผน ปรับบทเรียนเนื้อหา วิชาการให้ง่ายขึ้น และเตรียมสื่อการสอน ให้เหมาะสมตามความถนัดและความเข้าใจเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ -ร่วมประเมินการเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรเพื่อการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษรายปี -ประสานการทำงานระหว่างผู้ปกครอง และครูประจำชั้น -หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - จบ การศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน การศึกษาปฐมวัย สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• - มีใจรัก อนทนและใจเย็ยในการดูแลเด็กพิเศษ
 
• - มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
 
• - มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 
• - เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 
• บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
 
• - ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 
• - มีทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน และโรงเรียน
 
• - ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
• - สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (เข้าค่าย) ทั้ง One day trip และค้างคืน
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน