ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-เมษายน-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.20 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-สามารตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรเเกรม VEGAS Pro - สามารถร้องเพลง (ลูกทุ่ง ,เเหล่) - เล่นกีฬา (เปตอง)  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เเละพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
2557  
การวัดทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
2561  
โครงการพัฒนาการเชิงวิชาการดีเด่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
2562  
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมสวดมนต์เเปลไทย (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ)  
โรงเรียนอนุบาลเเพร่  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
22-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน (ครูสังคม)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติต่อการศึกษาไทยปัจจุบันถือเป็นยุคเเห่งการเเข่งขันที่สูงขึ้น จึงทำให้เห็นถึงการศึกษาไทยมีคุณภาพที่ด้อยลงจากเด็กเก่งเเละเด็กไม่เก่งซึ่งจะมีความเสียเปรียบกันซึ่งเเละกันถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไป โดยส่วนใหญ่เเล้วการศึกษาไทยจะไม่เน้นที่ตัวเด็กให้อ่านออก เขียนได้ เเต่จะเน้นเเต่หลักสูตรการสอนที่กำหนดขึ้นมาเพื่อกดดันกับตัวเด็กให้สอบผ่าน เขียนได้ ถือเป็นการเเก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด โดยธรรมชาติของตัวเด็กจะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีความกดดันมากนัก ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เพื่อจะได้เสริมทักษะที่ตัวเด็กยังขาดหายไปเเละพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่ยกระดับการศึกษาไทยได้ดีขึ้น  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างถือเป็นเรื่องเคยชินกันไปเเล้วคนทำความชั่วกลายเป็นความดี คนเลวกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนออกมาชื่นชม คนผิดกลายเป็นการปกป้องตนเองและครอบครัว จนทำให้เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงทำให้สังคมให้ทุกวันนี้จะอยู่ที่ไหนต้องอยู่ด้วยความเป็นกลางเเกล้งปิดหูเพื่อไม่รับรู้สิ่งต่างๆทั้งๆที่รับรู้ทุกอย่าง เเกล้งปิดตาเพื่อมองไม่เห็นทั้งๆที่เห็นคนทำความชั่วความดีมาโดยตลอด เเกล้งปิดปากที่จะไม่พูดทั้งที่พูดออกไปจริงบางเท็จบ้าง จึงทำให้เห็นว่าสังคมไทยอยู่ในยุคที่ใครๆก็ต้องการอำนาจที่จะครอบครองผลประโยชน์ให้กับคนเองที่สุด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในฐานะที่จะเป็นคุณครู กัลยาณมิตรเเละโยนิโสมนสิการกับการศึกษา ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการศึกษาเพื่อตนเอง ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยสอนให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ การผสมผสานกับสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี เเละทักษะต่างๆของชีวิตเช่น กริยามารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน การรว่างตัวให้ถูกกับกาลเทศะให้กับผู้เรียน จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นเเละผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนาน ซึ่งผลที่จะตามมาคือระดับการศึกษาที่จะดีขึ้นไป