ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูศิลปะ ครูกลุ่มสาระศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-ตุลาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ศิลปศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.59 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถพิเศษ วาดรูป เขียนป้าย ออกแบบผลงาน จัดแต่งสถานที่ เย็บปักถักร้อย งานฝีมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผูู้ฝึกซ้อมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 รางวัลเหรียญทอง  
โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี  
2559-2561  
ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันภาพปะติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 รางวัลเหรียญเงิน  
โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี  
2559-2561  
ผูู้ฝึกซ้อมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 รางวัลเหรียญทอง  
โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี  
2560-2561  
ผูู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 รางวัลเหรียญทองแดง เหรียญทอง เหรียญเงิน  
โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี  
2560-2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-มีนาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูศิลปะ ครูการงาน ครูคู่ชั้น  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15800  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กรกฎาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูประถมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
7900  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 4 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
ุ6000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
หมดงบประมาณการจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัญหาแรกทีี่ดิฉันมองคือ "เป้าหมายของเด็กไทยทุกวันนี้" ยังไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ...เพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียง มีชีวิต มีการงานที่มั่นคงในภายภาคหน้าเหรอ ล้วนแล้วแต่ปัจจัย สิ่งแวดล้อมของตัวเขา ปัญหาที่สอง จะว่าไปขอยกปัญหานี้เป็นสำคัญที่สุดของการศึกษาไทย ...นั่นคือ คำว่า "ครู" ครูไทยปัจจุบันนี้ เชื่อว่าหลายคนยังยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่า ตำแหน่ง มากกว่าคำว่าหน้าที่ เงินทอง มากกว่าคำว่าเวลา ที่ทุ่มเทให้เขา นี่คือปัญหาครูไทยที่ยังเติบโตและส่งผลต่อคนรุ่นหลังๆคะ หากครูทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ เอาใจใส่เด็กทุกคน เด็กทำไมจะไม่สนใจเรียนล่ะ อยากให้ครูในยุคปัจจุบันทำแบบการสอนที่ดี ที่ดึงเด็กๆให้สนุกกับมันให้ได้ นำเขาไปสู่โลกของการเรียนรู้ "สร้างเป้าหมายในชีวิตให้กับเขา" ครูไม่จำเป็นต้องสอนแต่วิชาการ จริยธรรมที่ทำให้เด็กไทยเติบโตก็สามารถสอนได้ อยากบอกว่าหากครูทำผิดไปครั้งนึง มันเท่ากับฆ่าเขาทั้งเป็นได้เลย ...ก็อยากฝากครูไทยทุกคน และตัวผมที่จะเป็นครูในอนาคต ขอสาบานว่า จะเป็นเทียนที่ส่องชีวิตเด็กๆอีกหลายคนให้มีเป้าหมายในชีวิตครับ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ดิฉันคิดว่า สังคมเราชอบประจานการมากขึ้น ใช้ Social Network จนเกินพอดี โดยไม่ได้คำนึงว่าบางครั้งอาจจะละเลยสิทธิขึ้นพื้นฐานของผู้อื่น เช่นมักจะถ่ายคลิปคนนู้น คนนี้แล้วเอาไปโพสต์โดยที่บางเรื่องราวเข้าใจได้ว่าถ่ายเพื่อต้องการพยาน หลักฐาน บางคลิปถ่ายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม แต่ก็มีไม่น้อยที่ถ่ายในมุมมองของตนเองฝ่ายเดียว โดยยังไม่ได้สืบหาความจริงใดๆ ทำให้คลิปที่สื่อออกไปดูไม่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนที่ถูกถ่าย เค้าอาจจะไม่ได้อยากให้ผู้อื่นรับรู้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร และ โยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นทิฏฐิ คือความเห็น เป็นทัสสนะ คือ ความเห็น เป็นญาณะ คือความรู้ หรือเป็นปัญญา คือความรู้ทั่วถึงที่จำต้องการเป็นขั้นต้นของทุกๆคนในโลกแต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ ก็ต้องอาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้น ในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไป ด้วยการ ฟัง การเรียน อันรวมในคำว่า สุตะ ด้วยการ คิด พินิจพิจารณา อันรวมเรียกว่า จินตา และ ด้วยการปฏิบัติ อบรมต่างๆ ในข้อที่พึงปฏิบัติอบรมนั้น อันเรียกว่า ภาวนา และเมื่อได้ ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญา อบรมปัญญา เพิ่มพูนปัญญาในทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ ปัญญา ที่เป็นปัญญาถูกต้อง อันเรียกว่า สัมมัปปัญญา ได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบดังกล่าว และข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่า ก็ต้องอาศัย มิตตสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยมิตร อันหมายความว่า ได้มิตรที่ดีงาม อันเรียกว่า กัลยาณมิตร พระพุทธเจ้า เป็นยอดกัลยาณมิตร มารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นกัลยาณมิตร เพื่อนมิตรทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทรงปัญญาสามารถ ที่จะให้คำแนะนำอบรมอันถูกต้องได้ ก็เรียกว่ กัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ที่แปลว่า การทำไว้ในใจ จับให้ถึงต้นเหตุ ดังเช่นเมื่อกำหนดเพื่อรู้จักอกุศล ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่ามีมูลเหตุมาจากต้นเหตุ มาจาก โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศลมูล และเมื่อกำหนดเพื่อรู้จัก กุศลมูล ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุ ว่ามีต้นเหตุหรือมูลเหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ดังกล่าว ความใส่ใจ ความกำหนดใจ พินิจพิจารณาจับเหตุของผลให้ได้ดั่งนี้ คือ โยนิโสมนสิการ ก็ต้องอาศัย โยนิโสมนสิการนี้อีกข้อหนึ่ง ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ นี้ เป็นเบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สมาธิ ไม่ว่าจะเป็นปัญญา หรือจะคลุมไปถึง ศีล 5 ทั้งหมด ต้องอาศัย กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ มาตั้งแต่เบื้องต้น เหมือนอย่างรุ่งอรุณเป็นเบื้องต้นของวัน กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนว่าเป็นรุ่งอรุณ เป็นเบื้องต้นของความสว่าง ของสัมมาปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งสิ้น อันนับว่าเป็นความสว่าง จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดั่งนี้