ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาจีน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
13-กรกฎาคม-2543  
อายุ :
21  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาจีนธุรกิจ 
เกรดเฉลี่ย :
3.73 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
พอใช้  
ดีมาก  
ดีมาก  
ภาษาจีน
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การประกวดทำกระทง  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2561  
การประกวดจัดพานไหว้ครู  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2562  
การแข่งขันกองเชียร์ DPU Games2018  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2562  
กลุ่มชมรมด้านงานวิชาการ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2563  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-มกราคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
11-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีความแข่งขันกันเป็นอย่างสูงมากค่ะ ทำให้ในบางครั้งตัวนักเรียนเองมีความกดดันมากจนเกินไปส่งผลต่อความเครียดหรืออาจจะทำให้ไม่มีเวลาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเท่าที่ควรค่ะ และในปัจจุบันการศึกษาไทยก็ยังมีเด็กอีกหลายชีวิตที่ยังไม่สู่ระบบการศึกษาด้วยสภาพแวดล้มและสังคมที่เขาเป็นอยู่หรือในอีกสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่ไม่ได้รับความช่วยค่ะหนูอยากให้เด็กๆทุกคนไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองทุกคนควรได้รับการศึกษาค่ะเพราะเด็กก็คืออนาคตของชาติพวกเขาก็มีอาชีพในฝันที่อยากทำในสิ่งที่เขาอยากทำนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการศึกษาในประเทศได้ค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันค่ะดิฉันรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะทำสิ่งใดก็รู็สึกว่าพร้อมโดนโจมตีจากสื่อโซเชียลได้ตลอดเวลาแน่นอนค่ะว่าล้านคนล้านความคิดเห็น แต่เมื่อมีคนที่ทำผิดแล้วเขาสามารถกลับตัวกลับใจได้ทุกคนในสังคมก็ยังยอมรับและแสดงความยินดีกับทุกคนที่คิดจะปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ดิฉันรู้สึกว่าหากเราใช้หลักโยนิโสมนสิการในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เราต้องพบเจอผู้คนมากมายหรือการเรียนการสอนจะสามารถทำให้เราเป็นคนที่รู้จักฟังหรือการคิดไตร่ตรองก่อนทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามค่ะ เมื่อเรารู้จักคิดก่อนที่จะพูดเพื่อนๆหรือคนรอบข้างเราเวลาที่ได้ฟังสิ่งดีๆจากเราซึ่งก็เป็นการฝึกจิตอย่างนึงค่ะ และการตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูโดยใช้สมาธิก็จะสามารถทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีและเข้าใจได้กับการเรียนค่ะ