โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้นประถมศึกษา 
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
28-พฤศจิกายน-2560  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
• รับผิดชอบจัดทำแผนการเรียนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของโรงเรียน และรายงานพัฒนาการต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน • จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน • สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน • ทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติที่เป็นครูประจำชั้นร่วม • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในโรงเรียน • มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การปฏิบัติธรรม การเป็นตัวแทนของโรงเรียน เป็นต้น • ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียนในช่วงระหว่างวันที่โรงเรียน • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• สัญชาติไทย
 
• สามารถพูด และเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู)
 
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้ดีมาก
 
• มีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญญหาได้ดี
 
• เข้าใจในธรรมชาติ ความต้องการของนักเรียน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจ
 
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่งครูในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษาจะได้รับพิจาร
วิธีการรับสมัครงาน :
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
กฤตยา ยะรินทร์  
ที่อยู่ :
เลขที่ 218 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
น้ำแพร่  
เขต/อำเภอ :
หางดง  
จังหวัด :
เชียงใหม่  
ไปรษณีย์ :
50230  
โทร :
061-4101330  
แฟกซ์ :
053-441461 
E-mail :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th