วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุง / ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
26-มิถุนายน-2563  
วุฒิที่รับ :
ปวส.  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์เจ็ด-หนึ่งสองเวหนึ่งห้า:สามเก้า:ห้าสองไอพีสามสี่จุดสองสามเก้าจุดหนึ่งหกเจ็ดจุดเจ็ดสี่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19375
รายละเอียดงาน :
คุณสมบัติทั่วไป - มีสัญชาติไทย - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง - ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย - ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - เพศชาย - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - เป็นบุคคลมีความขยันและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - ซ่อมแซมและการดูแลรักษาบำรุง, วัสดุ,อุปกรณ์, เครื่องใช้ต่างๆภายในองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ****ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย****
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• "วิทยาลัยเชียงราย" 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-170-331-2
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ซอย เพชรเกษม98 ถนน เพชรเกษม  
แขวง/ตำบล :
บางแค
เขต/อำเภอ :
บางแค
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10160
E-mail :
โทร :
024211077
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน