ตำแหน่ง :
Operations Clerk
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
13-มีนาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์สี่-ศูนย์สามเวหนึ่งสอง:ศูนย์ห้า:หนึ่งศูนย์ไอพีสามห้าจุดหนึ่งเจ็ดห้าจุดหนึ่งสองหนึ่งจุดสองสามศูนย์สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18458
รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งงาน: Operations Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) ตำแหน่งงานนี้สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น และ ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาทันทีที่ได้รับ แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการ ข้อมูลทั่วไป: โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนนักเรียน 1,730 คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ที่มีผลการสอบที่โดดเด่นและมีจุดแข็งในด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ และด้านกีฬา โดยทำเลของโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเดินทางได้ทั้งโดยรถยนต์และเรือ ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง ความสัมพันธ์กับโรงเรียนโชรส์เบอรี ในประเทศสหราชอาณาจักร (www.shrewsbury.org.uk) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมุ่งมั่นที่มาตรฐานการศึกษาชั้นนำของโลก หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก: ตำแหน่งงานนี้จะมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานระหว่างแผนกวิทยาศาสตร์ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายซ่อมบำรุง ในอัตราส่วนโดยประมาณ 30:60:10 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk) จะต้องรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Chief of Operations) สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk) มีดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกวิทยาศาสตร์ • ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนในห้องทดลอง และการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากสิ้นสุดคาบเรียน • เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม ในสภาพดีและสะอาด • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกปฏิบัติการ • ให้ความช่วยเหลือทีมในการจัดเตรียมและรื้อถอนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ • ช่วยขนย้ายและส่งของตามคำขอของแผนกต่างๆ ภายในโรงเรียน • ช่วยงานธุรการประจำวันต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติการ • ใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมในการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาและการเก็บอย่างเหมาะสม • สร้างฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการจัดงานในอนาคตผ่านระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน • เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและได้รับการเปลี่ยนตามความจำเป็นในแต่ละช่วงระยะเวลา รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบำรุงในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน • จัดเตรียมรายการเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ส่วนเกินรอบโรงเรียน เพื่อจัดเก็บและนำมาใช้หมุนเวียนเมื่อจำเป็น • ตรวจสอบบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย เช่น ประตูโรงเรียน ทางเดิน พื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น • ทำกุญแจสำรองและคีย์การ์ดสำหรับทั้งโรงเรียน • ดูแล จัดการรหัสตู้ล็อคเกอร์ในชั้นเรียนของนักเรียน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสัญญาณเตือนภัยเชื่อมต่อกับห้องพยาบาล และส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน โดยทำการทดสอบและจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ • จัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อหน้าห้องเรียนและสำนักงาน เมื่อได้รับการแจ้ง รวมถึงสติ๊กเกอร์ติดตามกระจกเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการเปลี่ยนถ่านและแบตเตอรี่ของนาฬิกาและโทรศัพท์ • ดูแลบำรุงรักษาการจัดเก็บและการเปลี่ยนธง ป้ายสำหรับตั้งโปสเตอร์ ที่กั้นรถ เทปกั้นและรถเข็นของ เมื่อจำเป็น • จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริมและของประดับต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งกิจกรรมต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส วันตรุษจีน วันฮัลโลวีน งานเพลินจิตแฟร์ และอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน • จัดเตรียมการให้บริการการทำลายเอกสารภายในของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ • ตรวจสอบห้องเรียน ส่วนสำนักงานและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ได้รับการป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหายก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างโดยผู้รับเหมาจากภายนอก และพื้นที่จะต้องกลับสู่สภาพสะอาดเรียบร้อยหลังงานเสร็จ • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกซ่อมบำรุง • เป็นจุดแรกในการติดต่อรับเรื่องการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม • จัดเตรียมรายการเฟอร์นิเจอร์จากอิเกีย หรือการสั่งซื้อภายในประเทศ รวมถึงการส่ง การประกอบและการขนย้ายไปยังแผนกต่างๆ • ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และ จัดทำอุปกรณ์ต่างๆกับฝ่ายซ่อมบำรุง ตามความสะดวกเหมาะสม ทั้งในระหว่างช่วงเปิดภาคการศึกษาและช่วงปิดภาคการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk) ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ • มีทัศนคติที่มั่นใจว่าสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้และมีใจบริการ • มีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้ • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง • มีพื้นฐานการซ่อมบำรุง • มีพื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและการพูด • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน การป้องกันและการปกป้องสิทธิเด็ก: โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ มุ่งมั่นในการป้องกันและการปกป้องสิทธิเด็กเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็ก ผู้สมัครที่ได้รับการรับเลือกจะต้อง • เข้าร่วมอบรมภายในเกี่ยวกับการป้องกันและการปกป้องสิทธิเด็ก • ส่งเสริมและป้องกันสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน • รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องสิทธิเด็ก ซึ่งกรณีนี้อาจรวมถึงการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสวัสดิภาพของเด็ก ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายของโรงเรียน (การแจ้งเบาะแส) • รักษาขอบเขตความสัมพันธ์และการปฏิสัมพัทธ์กับนักเรียนอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงการเคารพความเป็นส่วนตัวทั้งต่อตนเองและนักเรียน • ขอคำแนะนำจากหัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่ปกป้องสิทธิเด็กในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันสิทธิเด็ก เอกสารอื่นๆ ที่ต้องการ: • ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรเป็นที่น่าพอใจ • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน) • การรับรองจากบุคคลอ้างอิงเป็นที่น่าพอใจ • เอกสารยืนยันวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน วิธีการสมัคร: โรงเรียนฯ จะเปิดรับใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าตำแหน่งงานว่าง (Job Vacancies) รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ www.shrewsbury.ac.th. หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งคำถามมาที่ jobs@shrewsbury.ac.th.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1922 ซอย - ถนน เจริญกรุง 70  
แขวง/ตำบล :
วัดพระยาไกร
เขต/อำเภอ :
บางคอแหลม
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10120
E-mail :
โทร :
026751888
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน