โรงเรียนภารตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพที่เก่งและมีประสบการณ์(ด่วน)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
11-กันยายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบงานหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษา รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน งานแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี รับผิดชอบการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อสอบ ประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนนำไปใช้ จัดทำสรุปรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกคน ออกใบรับรอง (ปพ.7) ออกระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์เก้า-สองสองเวศูนย์สาม:สองแปด:สามห้าไอพีสามสี่จุดสองสองหกจุดสองสามสี่จุดสองศูนย์ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18073
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.เพศชาย-หญิงที่เก่งและมีประสบการณ์การเป็นฝ่ายวิชาการมาแล้ว
 
• 2.จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านวิชาการเป็นอย่างดี
 
• 3.มีความละเอียด รอบคอบ
 
• 4.มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง
 
• 5.สามารถให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่ครูได้
 
• 6.มีความรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษาทั้งปฐมวัยและประถมศึกษา
 
• 7.มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ
 
• 8.สามารถสรุปรายงานประจำปี (SAR) ได้
 
• 9.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เรียนรู้งานจากผู้อืนได้
 
• 10.มีความซื่อสัตย์สุจริต
 
• 11.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ผอ.0947938799
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 136/1-2 ซอย ศิริชัย ถนน ศิริพงษ์  
แขวง/ตำบล :
สำราญราษฎร์
เขต/อำเภอ :
พระนคร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10200
E-mail :
โทร :
0-2222-7588
แฟกซ์ :
0-2224-5842
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน