ตำแหน่ง :
ครูคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Network+WEB
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
12-กุมภาพันธ์-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส. ,รับผิดชอบงานครูประจำชั้น,เน้นการสอนปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ,จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น ชำนาญการสอน ระบบเครือข่าย Network **ไม่พิจารณาผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ **มี Note Book ส่วนตัว
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์สี่-สองหนึ่งเวหนึ่งสอง:ศูนย์เจ็ด:ศูนย์เก้าไอพีหนึ่งแปดจุดสองหนึ่งสองจุดสองสามเก้าจุดห้าหก ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 15552
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ครุศาสตร์/วิศกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์สอน/ทำงานตรงด้าน Network ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
• มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 
• สามารถทำงาน/สอนในวันอาทิตย์ได้ (รายได้เพิม นอกเหนือจากเงินเดือน)
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 
• รักในวิชาชีพครู
 
• มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครทาง E-mail :supatta_pat@hotmail.com ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา รอง ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน