สคูลจ๊อบ ประกาศ

สคูลจ๊อบ ขอมอบกำลังใจแด่สถาบันการศึกษา ในภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศสคูลจ๊อบ ๒๕๖๓

สคูลจ๊อบ เว็บไซต์ประกาศรับสมัครครูยอดนิยมอันดับ ๑ ของประเทศ ขอประกาศมาตรการบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือและให้กำลังใจสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์สคูลจ๊อบ ในภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19  ด้วยการเพิ่มวันใช้งานเว็บไซต์สคูลจ๊อบให้สมาชิกฟรี เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สมาชิกเว็บไซต์สคูลจ๊อบที่ยังเหลือวันใช้งานอยู่ จะได้รับวันใช้งานเพิ่ม เป็นเวลา ๓ เดือนโดยจะบวกเพิ่มจากวันใช้งานที่เหลืออยู่ให้ทันที

๒. สมาชิกเว็บไซต์สคูลจ๊อบที่วันใช้งานหมดอายุไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา จะได้รับการต่ออายุและได้รับวันใช้งานเว็บไซต์ฟรีทันที ๓ เดือน

ทั้งนี้ สคูลจ๊อบ จะทยอยปรับเพิ่มวันและต่ออายุให้กับแต่ละสถาบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร ๐-๒๔๐๘-๕๗๔๘  ไลน์ @schooljob

ทีมงานสคูลจ๊อบเชื่อมั่นว่า ด้วยความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความมั่นคงเข้มแข็งของทุกท่าน จะนำพาให้พวกเราก้าวพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้โดยสวัสดีภาพในกาลอันไม่นาน

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สคูลจ๊อบ
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓