ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-กุมภาพันธ์-2539  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.11 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำ งานประดิษฐ์ เชียร์ลีดเดอร์ ทำอาหาร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เข้าร่วมอบรมกิจกกรรมการอ่านทำนองเสนาะ  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  
2560  
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการเเข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่  
2562  
ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการเเข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่  
2562  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกประสบการณ์  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-พฤศจิกายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
การเดินทาง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
25-ธันวาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครัว/เสิร์ฟ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคที่เปิดกว้างเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เมื่อเราอยากรู้อะไรก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าตามสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ครูเป็นส่วนนึงที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้เเละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนเอง ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับครู เพราะในทางกลับกันหากใช้อย่างผิดวิธี ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเพราะ ๑. มีคนส่วนหนึ่งดิ้นรนเพื่อสิ่งที่จะได้มาโดยไม่สนผิดถูก หรือความเดือดร้อนของคนอื่น ๒. ประเทศกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็้วเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามา คนส่วนหนึ่งในสังคมใช้เทคโนโลยีในการทำมาหากิน เเต่มีอีกส่วนที่ใช้ไปในทางที่ผิด เเละส่วนนั้นอาจจะเป็นนักเรียนของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้เขาตั้งเเต่ยังเด็ก โดยความร่วมมือของครูเเละผู้ปกครอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ สิ่งที่เพื่อนที่ดีต้องมีต่อกัน (ไมตรี) ในการศึกษาคือการที่เราต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะไม่สนิทหรือสนิท เมื่อเราคบหากันสิ่งที่ควรยึดมั่นมากที่สุดคือความจริงใจเเละความเป็นกัลาณมิตรซึ่งเป็นฐานของพิจารณาหาเหตุต่างๆได้ถูกต้องเเละอ่อนโยนมากที่สุด โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาหาเหตุ ในด้านการสอน เหตุ คือสิ่งที่ต้องค้นหา เพราะเหตุทำให้เกิดสิ่งหนึ่งตามมา ที่เรียกว่า ผล เมื่อรู้ว่าเหตุเกิดจากอะไร เราจะทราบได้ว่าผลที่เกิดขึ้นมา (ดีหรือไม่ดี) จะเเก้ได้อย่างไร โดยต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบ