ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
10,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-ธันวาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.62 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬาแบดมินตัน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ปี 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
จิตอาช่วยโรงเรียนสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ไม่ได้รับ  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพราะไม่มีตำแหน่ง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันไม่ค่อยมีการเปลสักเท่าไหร่ ครูก็ไม่ทำงานที่เป็นครูสักเท่าไหร่ เพราะเวลาที่ครูมีก็มุ่งแต่ด้านวิชาการที่ทางกระทรวง ทางระบบการศึกษาจัดไว้ให้จนครูไม่มีเวลา จนลืมเด็กนักเรียน ลืมไปว่าพวกเขาเหล่านั้นรอครูอย่างเราดูแลเขา สอนเขา ให้ความรู้ความรัก ชี้แนะแนวทาง คอยดูแลเขาอย่างตั้งใจ เราทุกคนลืมมองเขาไปว่าเขานั้นต้องการอะไร เราเปรียบเสมือนไฟส่องสว่างให้เขานำพาเขาไปสู่ประตูทางทางออกนั้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะสมัยนี้อะไรก็ทันสมัย ทำให้เยาวชนรุ่นหลังมีความคิดความอ่านที่ทำให้เขาโตเกินไป ซึ้ง เป็นการนำพาพวกเขาไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ทำให้ยุคสมัยในสังคมไทยดูไม่ค่อยดี นี้เป็นสาเหตุที่อยากจะเป็นครูอยากชี้แนวทางอยากนำพาเยาวชน เด็กๆ ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น อยากจะทำให้ผ้าขาวอันสวยงามนี้สวยงามต่อไปในแบบที่ควรจะเป็น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เราทุกคนต้องมองคนรอบข้างเปรียบเสมือนครอบครัว ไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกเราค่อยช่วยเหลือ ใครจะเป็นแบบไหนเราไม่ควรจะนำมาคิดหรือมาทำให้เราเป็นทุกข์เราทำของเราไป ต่อให้ใครจะเป็นอย่างไรบ้างทำกับเรา เราเชื่อว่าทำดีกับใคร แล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็ไม่เป็นไร คิดว่าเราทำดีให้กับเพื่อนคนหนึ่ง สิ่งที่จะทำให้ข้าพเจ้าเจอแต่สิ่งดีๆ คงมีแต่ความดี ความดีเป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดไป