ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาอังกฤษหรือศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-มิถุนายน-2513  
อายุ :
49  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ, ศิลปะศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.94  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
อังกฤษและไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง, เย็บผ้า, วาดรูป, กีฬา วอลเลย์บอล, เทเบิลเทนนิส, กอล์ฟ, ว่ายน้ำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ฝึกนักเรียนวาดภาพศิลปสร้างสรรค์เหรียญทองอันดับ2  
งานศิลปะหัตถกรรมปี  
2562  
ฝึกนักเรียนปั้นปฏมากรรมเหรียญเงิน  
งานศิลปะหัตถกรรมปี  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
โรงเรียนปิดทำการชั่วคลาว  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มิถุนายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญาว่าจ้าง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ได้งานใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยส่วนมากเน้นเรียนทฤษฎี หากได้เน้นด้านการปฏิบัติมากกว่านี้จะดีมาก โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษนักเรียนได้รับการฝึกสนทนาน้อยมากซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแล้วก็ยังใช้งานพูดโต้ตอบไม่ได้ไปจนถึงปริญญาตรี รัฐบาลตั้งเป้าเน้นที่โอเนทมากเกินไปทำให้ทุกโรงเรียนเอาเวลามาเสียกับการเรียนไวยกรณ์ซะส่วนมาก อยากให้ผู้บริหารหันกลับมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคมมากไทยทุกวันนี้มาก ไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกสาขาวิชาต้องศึกษาให้ถ่องแท้ การศึกษาในที่นี้ยังหมายถึงศึกษาสภาพแวดล้อมสังคมในที่นั้นๆด้วย เพื้อที่เราจะได้ใข้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
หากเรามีกัลยามิตรที่ดีนำพาเราไปสู่ทางที่ดีๆการศึกษาของเราก็จะก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่แวะไปสู่ความล่าช้า หากเราได้มีโอกาศพบกัลยามิตรที่ดีเราควรรักษาไว้ซึ่งน้ำใจและมีความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตกับการศึกษาไปอย่างราบรื่นและดำเนินสู่เป้าหมายได้อย่างลุล่วงไปด้วยดี