ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-พฤศจิกายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.01 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.การร้องเพลง 2.รำ ฟ้อน แดนเซอร์ 3.วอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศ  
แข่งขันโปงลางกรมพละที่ กทม.  
 
ชนะเลิศ  
แข่งขันโปงลางลีฑแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ครูประจำชั้นป.3  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึก  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทุกคนบนโลกใบนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเก่งอีกด้านหนึ่งบางคนอาจจะมีความสามารถอีกด้านหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถไปกำหนดให้เขาได้เช่นอาจจะเก่งเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะช่างฝีมือหรือความสามารถอื่นๆและเมื่อไหร่ที่คนไทยเลิกตัดสินความเก่งที่การศึกษาเมื่อนั้นการศึกษาของเราก็จะดีขึ้นครับ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ผมว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้มันเกิดมาจากครอบครัวครับ เกิดจากการเลี้ยงดูเกิดจากการเอาใจใส่ ซึ่งนี่คือปัจจัยสำคัญเลยครับ นอกจากครอบครัวแล้วก็ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราก็ย่อมสอนแต่สิ่งดีๆสอนให้เขารู้จักใช้ชีวิตให้เป็ สอนให้เรารู้จักการดำเนินชีวิต อาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเป็นสิงที่มนุษย์เราทุกคนต้องเจอ เมื่อทำผิดเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักการแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้ทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเราครับ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ตัวนี้สำคัญครับกับการศึกษาหรือการทำงาน ซึ่งเราต้องพบปะจับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีให้แก่กันจะช่วยส่งเสริมกันและกันเกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งครับ อีกอย่างเราต้องใช้เหตุและผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ อีกทั้งการมีกัลยาณมิตรยังเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ผู้เรียนมีความรู้ มีวิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูก ซึ่งสิ่งเหล่านีจะทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข