ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูนาฏศิลป์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-กรกฎาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
นาฏศิลป์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.24 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
มีความสามารถในการเต้น,รำ,ร้องเพลง เครื่องดนตรี เช่น แซกโซโฟน,ฆ้องวง,ขลุ่ย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
พิณทอง งานยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด  
2553  
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง สาย ข  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2555  
เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ฤดูร้อน รายการชิงช้าสวรรค์  
รายการชิงช้าสวรรค์  
2555  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบ 1 ปี  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ขณะนี้คนไทยมีการอ่าน พูด เขียน ด้อยพัฒนาลงเนื่องการ ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่เข้มงวด ไม่เหมือนสมัยก่อน พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้สิทธิครูเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างเต็มที่ เด็กไทยสมัยนี้จึงขาดประสบการณ์ การคิด การตัดสินใจ เป็นอย่างมาก 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยทุกวันนี้ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหามากกว่าใช้ความคิดให้รอบคอบ เด็กรุ่นใหม่ติดเกมส์ ติดโลกโซเชียลมากกว่าการหันหน้าคุยกัน มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางที่ผิด ขาดการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในสิ่งที่ผิดๆ ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำการเกิดปัญหาสังคมตามมาหลายอย่างเช่น การทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง ลักขโมย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในการการคบเพื่อนหรือการเข้าสังคมของฉัน ฉันสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้กับทุกรุ่น ทุกช่วงอายุ ฉันสามารถปรับตัวได้ดีกับเพื่อนร่วมงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล