ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ประชาสัมพันธ์/ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-กุมภาพันธ์-2540  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน 
วิชาเอก :
สื่อค 
เกรดเฉลี่ย :
2.91 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
พอใช้ 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้ช่วย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
300/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เป็นงาน part time  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-กรกฎาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
14-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
700/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เป็นงาน part time.  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
บนโลกนี้มีสิ่งที่ให้เรียนรู้มากมาย คำว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ความรู้ในโรงเรียน การศึกษาอยู่รอบๆตัวเรา เมื่อใดที่คนไทยเลิกตัดสินความเก่งที่การศึกษาด้านเดียว และยอมรับว่าความอัจฉริยะมันมีหลายสาขา เมื่อนั้นประเทศไทยก็จะพัฒนา 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่แต่สังคมที่ต้องเจอหน้ากันอย่างเดียวแล้ว ปัจจุบันสังคมที่เราอยู่บ่อย คือสังคมในโซเชี่ยล ถ้าถามถึงสังคมไทย ถ้าเอาแบบสังคมที่เจอหน้ากัน สังคมก็คือสังคม ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง แต่ถ้าสังคมไทยในโซเชี่ยลส่วนใหญ่มีไว้ระบายและด่าคนอื่น ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักคนนั้นก็ตาม เราใช้ชีวิตในสังคม 2 สังคม พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนหนึ่งคน อยู่ในสังคมที่ต้องเจอหน้ากันจะมีอีกแบบ ในโซเชี่ยลก็จะเป็นอีกแบบ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
วิธีการแห่งปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการ แน่นอนอยู่แล้วการศึกษากับเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกัน ก็คือการคิด พิจารณาไตร่ตรอง เห็นคุณเห็นโทษ ก็คือความที่ต้องใช้ปัญหาให้มากๆ ไม่ใช่แค่คิดเฉยๆ กัลยาณมิตร กับการศึกษา ถ้าให้พูดง่ายๆ ลองนึกภาพเราไม่มีเพื่อนสักคนไปเรียน คงแย่น่าดู การศึกษาในโรงเรียนก็คืออีกสังคมนึง ที่เราทุกคนต้องอยู่ในสังคมนั้น ถ้ามีเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีกัลยาณมิตร ก็คงจะแปลกน่าดู