ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้ช่วย, พี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-มีนาคม-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาเกาหลี 
เกรดเฉลี่ย :
2.97 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
เกาหลี
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง, ถ่ายภาพ, แบดมินตัน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
ดุริยางคศิลป์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2555  
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล  
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
2555  
จัดค่ายภาษาเกาหลีที่โรงเรียนเลิงแฝกบัวแก้ว  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2558  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-ตุลาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 1 :
Admin Officer  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายที่อยู่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-มิถุนายน-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ทำพาร์ทไทม์สัญญาจ้าง2เดือน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
09-พฤศจิกายน-2561  
ตำแหน่ง 3 :
Administrator  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
บริษัทย้ายสำนักงานไปที่เมืองทองธานี  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
Administrator  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
อยากลองเปลี่ยนสายงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ข้าพเจ้าคิดว่าการให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นสิ่งที่ดี​ แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากเราปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย​ เพื่อที่จะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆรู้จักผิดชอบชั่วดี​ และเป็นบุคคลที่มีความสามรถทั้งด้านความรู้และคุณธรรม​ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ​ และข้าพเจ้าคิดว่าหากผู้ใหญ่สนับสนุนให้เด็กๆทำในสิ่งที่เด็กๆชอบก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก​ เพราะการที่เด็กได้ทำในสิ่งที่เขาชอบนั้นจะทำให้เขาทำได้ดีในสิ่งนั้นๆ​ และหากผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยยิ่งทำให้เด็กมีกำลังใจขึ้นไปอีก​ และข้าพเจ้าอยากให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหายไปจากสังคมไทย​ เพราะเด็กทุกๆคนควรได้รับการศึกษา​ ยิ่งสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยยิ่งน่าจะทำให้เด็กๆเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมไทยยังขาดคุณธรรมอยู่​ อาทิ สังเกตจากในบางครั้งที่หลายๆคนทิ้งขยะ​ไม่เป็น​ที่​ เพียงเพราะคิดว่ามีคนดูแลความสะอาดอยู่​ หรืออาจจะเกิดความมักง่าย​ นอกจากจะทำให้บริเวณนั้นสกปรกแล้ว​ ยังทำให้คนที่ทำหน้าที่ตรงนั้น​ เขารับภาระหนักขึ้นไปอีก​ และอีกอย่างข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันคนไทยควบคุมอารมณ์ตัวเองยากขึ้น​ โมโหเร็ว​ อารมณ์ร้อน​ และใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด​ เช่น​ อัดคลิปคนทำร้ายกันลงโซเชียลเน็ตเวิร์ค​ เป็นต้น​  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การที่เป็นคนมีเหตุมีผลมองโลกในแง่ดี​ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน​ ทั้งผู้ที่มาศึกษาหาความรู้และผู้ให้ความรู้เอง​ หากเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันคเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข​ และหากเจอปัญหาต่างๆก็หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน​ โดยอ้างอิงจากเหตุและผล