ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคณิตศาสตร์/ครูคอมพิวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
5,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-สิงหาคม-2520  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ - ยินดีรับเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี 
เกรดเฉลี่ย :
3.33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดีมาก  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C++, DELPHI, STATA  
8. Database ที่ชำนาญ
Access,MySQL  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วทบ.คณิตศาตร์ ในสมัยที่คณะวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าธนบุรียังไม่แยกเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จบตรีแล้วต่อโทเลย และขณะเรียนโท ได้เก็บตกวิชาคอมพิวเตอร์ และยังได้ลงวิชาคณิตศาสตร์บางตัวอีก และรับงาน FREELANCE จบแล้วทำงานทาง Full-time Programmer ก่อนแล้วมาเป็นครูคอมพิวเตอร์ ครูคณิตศาสตร์ ได้ใบอนุญาตการสอน ปัจจุบันยังไม่หมดอายุจะหมด 2563 จึงมีลักษณะควบทั้งคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมทำงานทั้งสองแนว ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ: [1] ผลงานตีพิมพ์นานาชาติคอมพิวเตอร์ด้าน AI ปี 2542 Jun Srisutapan and Boonserm Kijsirikul, "Fuzzy Logic and Genetic Algorithm for Optimising the Approximate Match of Rule based on Backpropagation Neural Networks". In Proc of the 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD'02), Singapore, November 18-22, 2002 [2] เสนอผลงานคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ ปี 2549 จุณณ์ ศรีสุธาพรรณ, "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำซ้ำแบบสเตชันนารีด้วยวิธีทางสถิติ" ในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2549, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18-19 พฤษภาคม 2549. (บรรยายสด ไม่ตีพิมพ์) - ประมวลผลข้อมูลทางสถิติพรรณาจำนวนมากและหลายมิติด้วย STATA - FREELANCE Accounting Database Programming งาน สมัย เรียน ป.โท (DELPHI/Microsoft Access/QuickReport) - 9000 บาท - Database Programming สำหรับงานในโรงเรียน ฝ่ายปกครอง และ วิชาการ ในขณะเป็นครูคอมพิวเตอร์ / ครูคอมพิวเตอร์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กันยายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
อ.พิเศษคอมพิวเตอร์ English Program  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ชม 800  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต่อ ป.เอก จุฬา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2555  
ตำแหน่ง 2 :
ครูคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
17000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไปเรียนวิชาชีพครูให้เรียบร้อย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-สิงหาคม-2552  
ตำแหน่ง 3 :
ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
มีครูบรรจุมาแทน  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-กุมภาพันธ์-2546  
ตำแหน่ง 5 :
Programmer  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
อยากได้ประสบการณ์ใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ภาพรวมไม่ดีแต่ก็ไม่แย่ ผูกติดกับการเมือง การเมืองเปลี่ยนการศึกษาก็เปลี่ยน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
กำลังพัฒนาขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :