ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-พฤษภาคม-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
Java , c++, spss ,sql  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถเข้ากับเด็กหรือเพื่อนร่วมงานได้ดีเพราะเป็นคนใจเย็นมาก ชอบทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ชอบคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับสองกีฬาแบดมินตันประเภทคู่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-เมษายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
Tutor คณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
Part-time  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-กรกฎาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
Part time เสาร์ อาทิตย์  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
Part time เสาร์ อาทิตย์  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การสอนสมัยนี้ เน้นเพียงให้ผู้ศึกษาสามารถทำตามที่สอนได้เท่านั้น แต่ไม่เน้นในการให้ผู้ศึกษาค้นพบวิธีของตนเอง คนที่เรียนดี จะเรียนดีเพราะคิดเหมือนได้เท่านั้น ไม่ใช่คิดต่าง จึงเกิดการคัดลอกกันเอง ทำให้ไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม นอกจากที่เรียนมา นอกจากนั้น การเรียนสมัยนี้ คือการให้ผู้เรียน ศึกษากับวิชาหลายๆวิชาในวันเดียวกัน ส่วนทางด้านครู จะมองนักเรียนในด้านคะแนน แม้จริงๆครูจะมองพฤติกรรมจริงๆของตัวนักเรียนตลอด ว่าเกเรหรือไม่ แต่เพราะมีคะแนนเป็นตัววัด ทำให้ครูสามารถมองออกว่านักเรียนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีได้อย่างเดียว แต่มองไม่ออกว่าความสามารถจริงๆของนักเรียนคืออะไร เมื่อนักเรียนได้คะแนนน้อยในวิชานั้นๆ ครูจะพยายามสอนให้นักเรียนคนนั้นทำคะแนนให้สูงขึ้นให้ได้ โดยเพราะกังวลว่านักเรียนจะมีปัญหาเรื่องจบการเรียน มากกว่าจะถามว่านักเรียนเต็มใจที่จะเรียนหรือไม่ ด้วยระบบคะแนนเป็นตัวกำหนดชะตากรรมชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน ทำให้ครูไม่สามารถสอนในแบบที่ครูสอนได้ แต่จะสอนเพียงเพื่อให้นักเรียนทำคะแนนให้สูงขึ้นได้เท่านั้น เป็นวัฏจักรการศึกษา ที่ทำให้ครูไม่ประสบความสำเร็จในการสอน และนักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ ด้วยระบบคะแนน จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เรียนและสถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมในปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างกลายเป็นความเคยชิน ความชั่วกลายเป็นความดี ความเลวกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนออกมาชื่นชม ความผิดกลายเป็นการปกป้องตนเองและครอบครัว จนทำให้เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เเต่ในขณะเดียวใช่ว่าจะเเย่ไปเสียหมด สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นมากมายใน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การคิด การคิดมีเหตุผลและต้องใช้วิจารณญาณ และตรงตามความเป็นจริงที่สังคมยอมรับ กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดี มีไมตรีต่อกันก่อให้เกิดความดีงาม และความเจริญ กัลยาณมิตรเป็นฐานที่ทำให้มิตรได้รู้ความจริง นั่นคือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามความจริงโดยมิได้ปิดบังหรือผิดเพี้ยน ด้วยความปรารถนาและหวังดีแก่ผู้เรียน