ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
31-กรกฎาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คอมพิวเตอร์ศึกษา  
เกรดเฉลี่ย :
3.06 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
Access  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤศจิกายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
13,300  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการเป็นครูผู้สอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
MSP Consult  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ยังทำอยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเหมือนใช้เกณฑ์เดียวในการวัดความร ทำไมต้องตั้งมาตรฐานว่าต้องเรียนแบบนี้ต้องเรียนเหมือนกันทั้งๆที่เด็กบางคนชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้แล้วเค้าทำได้ดีกว่าแล้วส่วนเด็กอีกคนอาจจะทำแบบเด็กอีกคนไม่ได้แต่เค้าเก่งอีกด้านหนึ่ง เราเป็นครูเราพยายามที่จะดึงส่วนดีของเด็กคนนั้นดึงส่วนเก่งของเด็กคนนั้นออกมาแล้วให้ความสำคัญกับเขา และช่วยเข้าขัดเกลา ช่วยแนะนำทางให้เค้าอย่างถูกวิธี 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
.สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่เหมือนแบ่งแยกมากเกินไปบางคนมีเขาก็เลือกที่จะไม่แบ่งปัน แต่บางคนแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเค้ากลับเข้าใจและเลือกที่จะให้คนที่มีน้อยกว่าเขา การให้ของคนไทยมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลย แต่คนส่วนใหญ่มักมองเป็นเรื่องผลประโยชน์มากกว่า ส่วนคนที่จะเข้าใจจริงๆคือคนที่เขาไม่เคยมีมาก่อน แล้วพอเค้ามีเค้าจึงเข้าใจว่าการไม่มีมันเป็นยังไง เค้าเลยเลือกที่จะให้ เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนที่เค้าโดนสอนแบบนั้นมาตลอดได้ ด้วยทั้งครอบครัวปลูกฝัง ทั้งสภาพแวดล้อม จึงยากที่จะให้เค้าเปลี่ยน แต่ทุกอย่างมันไม่มีคำว่าสายเกินไป เราสามารถที่จะปลูกฝังเด็กสมัยนี้ ในเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ด้วยใจเมตตา ให้ด้วยความเต็มใจ แล้วเราจะมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ชีวิตในโรงเรียน ในชั้นเรียนของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร    การเรียนมีลักษณะช่วยเหลือพึ่งพา มากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น  มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ รู้ใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน  เรียนรู้ที่มีความสุข