ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูท่องเที่ยว ,ครูสังคม ,ครูภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
19,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-กุมภาพันธ์-2537  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การโรงแรม-ท่องเที่ยว 
วิชาเอก :
การท่องเที่ยว 
เกรดเฉลี่ย :
2.65 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ภาษาจีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พิธีกร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
13-ธันวาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
Waitress  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อป.โท  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-สิงหาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ครูการท่องเที่ยว  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
11300  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-ตุลาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ตุลาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูการโรงแรม  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000+  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อนำกลับมาสอนนักเรียนได้  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-ธันวาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-กุมภาพันธ์-2563  
ตำแหน่ง 4 :
Bartender  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15100  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
Civid 19  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤศจิกายน-2564  
ตำแหน่ง 5 :
ครูการท่องเที่ยว  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ไม่สะดวกในการเดินทาง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
อยู่ที่ระบบของสถานศึกษาแต่ละที่ว่าจะเน้นด้านใด แต่ทุกๆที่ยังไงด้านวิชาการก็ต้องสำคัญที่สุด หากเด็กโตไปทำงาน ทำได้แต่กิจกรรม แต่ความรู้น้อย มันก็เท่านั้น แต่หากเน้นทุกอย่างให้พอดี เด็กจะสามารถเติมโตในสังคมอย่างไม่เกียจคล้าน เข้าใจว่าเด็กทุกคนเก่งกันคนละด้าน แต่ไม่ได้มีเด็กคนไหนไม่เก่ง แค่เราต้องถามความต้องการของเด็ก หากเด็กบกพร่องตรงไหน เราควรพัฒนาตรงนั้นดีกว่า ถ้าเราสร้างความเชื่อใจกับเด็กได้ เด็กก็จะเชื่อใจและรักสถาบันของตนเอง และไม่อคติกับสถาบัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันการหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองมีเยอะแยะมากมาย ถ้าทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดอะไร เด็กปัจจุบันมีปัญหาด้านมารยาทและความอดทนในการทำงาน อยากให้พัฒนาตรงนี้เยอะๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :