ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์, กราฟิกดีไซน์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-มิถุนายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.14 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C, Java, HTML, PHP  
8. Database ที่ชำนาญ
My SQL  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ประสบการณ์:

1. ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดวงวิภา
- สอนวิชา คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน Hardware/Software
- ทำเอกสารสื่อการสอนต่างๆ
- ดูแลเว็บไซต์ อัพเดทข่าวสารโรงเรียน
- จัดทำหนังสือรุ่น
- ใช้ Photoshop ตัดต่อทำสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ
- ทำแผ่นพับสื่อต่างๆ ให้โรงเรียน
- ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ ตัดต่อสร้างงานพรีเซ็น
- ช่วยงานต่างๆ ที่รับหมอบหมาย

2. ครูฝึกสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส (ครูประจำชั้น ม.1/4)
- สอนวิชา Excel สร้างกราฟ การเขียน Function คำนวณ ต่างๆ
- สร้างสื่อ CAI นำเสนองานสอน
- จัดทำแผนการเรียนการสอน
- ช่วยงานต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย
- สอนการสร้างจดหมายเวียน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Word และ Excel
- สอนการการใช้งาน Photoshop สร้างภาพ ตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพ อื่นๆ

3. ครูฝึกสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพิชัยญาติ (ครูประจำชั้น อนุบาล)
- สอนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Hardware , Software
- สอนวิชาการงานการอาชีพ การทำตุ๊กตา งานใบตอง งานปักเย็บ และ การทำงานบ้าน ต่างๆ
- สร้างสื่อการสอน จัดบอร์ด ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ การคิด

ความสามารถ:
- สามารถสอนภาษา C, HTML, Java, PHP ในระดับพื้นฐานได้
- สามารถทำแผนการเรียนการสอนได้
- สามารถใช้ MS Office ได้
- สามารถปรับแต่งตัดต่อรูปภาพ แผ่นพับต่างๆ ด้วย Photoshop ได้
- สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ได้
- สามารถดูแลเว็บไซต์โรงเรียนหรือปรับแต่งเว็บไซต์ด้วย CMS ต่างๆได้
- สามารถตัดต่อ VDO ต่างๆ ได้
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองต่อไปได้
- โทรศัพท์: 095-4422860, 088-1835203  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-ตุลาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ครูประจำชั้น อนุบาล (ครูฝึกสอน)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดการฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ครูประจำชั้น ม.1/4 (ครูฝึกสอน)  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สิ้นสุดการฝึกสอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูคอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หาความมั่นคงและประสบการณ์การทำงานใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทย ยังขาดแคลนครู ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจต่อเด็กๆ ให้ตรงจุด รวมถึงการสอนเชิงวิชาการมากเกินไปซึ่งทำให้เด็กๆ เครียดและไม่ชอบการเรียน ดิฉันคิดว่าหากการศึกษาเปลี่ยนไปแบบเข้าใจเด็กมากขึ้น การเล่นควบคู่กับเรียนรู้ไปด้วยในตัว ก็จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้และชอบการเรียน และจะทำให้เด็กๆอารมดี เติบโตเป็นบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกและมีความรู้พร้อมที่จะเลี้ยงชีพตัวเองต่อไปได้ในอนาคต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมไทย ยังมีบางพื้นที่ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมรวมถึงครอบครัวอยู่ จึงมีเหตุการณ์บ่อยๆ ที่พบ เช่น การปล้น จี้ ฆ่าชิงทรัพท์ การขโมย ต่างๆมากมาย เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความยากจน ติดยา ความโลภ และความรู้ในการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากขาด ความรัก ความเข้าใจ ตอนวัยเด็กทำให้เกิดการขาดสติ การรู้สึกนึกคิด และพลาดพลั่งทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไป ซึ่งถ้าหากได้ความรัก และความเข้าใจที่ดี ก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรณ์ที่ดีและสังคมไทยก็จะพัฒนาขึ้นในทางที่ดีอีกต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :