ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครููสอนภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
34,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-กรกฎาคม-2511  
อายุ :
51  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
วิชาเอก :
แรงงานและสวัสดิการ, ปริญญาตรีเอกภาษาอังกษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.32 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-ทุกวันนี้หลังเลิกจากงานประจำ ได้รับสอนภาษาอังกฤษให้เด็กแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มแล้วแต่ผู้เรียน สอนนักเรียนมาประมาณ 8-9 ปี ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็ก จนกระทั่ง นักศึกษา และคนทำงาน - นอกจากนี้ยังได้รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรป _ และจะติววิขาเฉพาะสำหรับ เด็กๆที่จะสอบเข้าตามที่ต่างๆ เช่น Gat Eng, TU-GET ,Ielts และ 9 วิชาสามัญ เป็นต้น วิชาเหล่านี้ ได้กำลังสอนอยู่ใน ขณะนี้ _นอกจากนี้ ยังเป็นล่ามให้กับสมาคมผู้ป่วยมะเร็งเด็ก แห่งอาเซียน _และสอนพยาบาล ร่วมกับแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วย ระยะสุดท้าย. _ ในขณะที่ทำงานที่ รพ.จุฬา ได้รับสอนพิเศษเด็กนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ มาตลอด 8 ปี และในทุกๆทปีที่สอน นักเรียน ทุกคนจะประสบความสำเร็จ ในการสอบเข้าเรียน ในสถาบันที่ ตั้งใจ และในปี 60 ได้สอนนักกีฬาทีมชาติโปโลน้ำ ตั้งแต่ม.4 จนสอบติด ม.เกษตรศาตร์ และในปีนี้ ปี 2561 ติวน้อง ติดแพทย์ ถึงแม้ไม่ได้เป็นครูเต็มตัวเหมือนใน รร แต่ ก็รักเด็ก และตั้งใจที่จะให้น้องๆทุกคนสมหวังใน รร.หรือ มหาวิทยาลัย ที่เขาอยากเข้าเรียน ซึ่งมีความภูมิใจมาตลอดแต่ยิ่งต้องขวนขวาย หาข้อสอบมาให้เด็กๆทำให้ชิน จนสามารถ สอบได้ และในปีนี้เป็นปีที่ภูมิใจมากที่สุดืเนื่องจากมีน้องนักเรียนที่สอน สามารถสอบติดแพทย์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ไม่ถือว่าเป็นเกียรติ ประวัติ แต่เป็นความภูมิใจมากกว่าคะ  
รพ จุฬาลงกรณ์  
 
เนื่องจากทำงานเป็นล่่ามให้ทาง รพ จุฬา มีผู้ป่วยชาวต่่่างนอร์์เวย  
 
 
ประสบอุบัติเหตุุต้องอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตเนื่องจากใส่เครื่ิองช่วยหายใจอยู่จึงพูดไม่ได้ จึงติดต่อกันโดยการโต้ตอบทางการเขียน กระดาษ ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องpassport เพราะตอนเกิดอุบัติเหตุเปียกน้ำทำให้ตัวเลขหายไป ตัวหนึงจึงทำให้สถานทูตไม่รับรองและผู้ป่วยเดินทางมาเมืองไทยคนเดียวจึงไม่มีญาติที่นี่ ผู้ป่วยขอร้องให้ติดต่อญาติที่ต่างประเทศให้เพื่อดำเนินการเรื่ิองเอกสารกับทางสถานทูต จึงดำเนินการให้ผู้ป่วยตามที่ร้องขอ และสามารถติดต่อญาติได้เรียบร้อย  
 
 
หลังจากนั้น ประมาณ 2 เดือน จึงได้ข้อความขอบคุณจากครอบครัวผู้ป่วย และทราบว่าดีขึ้นแล้วและได้ย้ายกลับไปรักษาตัวต่อยังประเทศนอร์เวย์  
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
26-สิงหาคม-2533  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยเภสัชกร  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
อยากสอนหนังสือเนื่องจากติวเด็กแล้ว มีความสุข ตลอดจนน้องๆที่ติวให้ประสบความสำเร็จเกือบทุกคน ล่าสุดปี 62 ติวน้องติดแพทย์  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
นักสังคมสงเคราะห์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ยังไม่ได้ออก  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย สมัยนี้แตกต่างจากสมัยก่อนมาก สมัยนี้เด็กมีการแข่งขันกันสูงมากืต้องเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และวันหยุด ซึ่งทำให้เด็กเครียดเกินไป ในสมัยก่อนเราไม่เคยมีการเรียน พิเศษกันเลยืแต่เด็กๆก็ประสบความสำเร็จและมีหน้าที่การงานที่ดี แต่พอมีการเรียนพิเศษเด็กไม่สนใจเรียนและไม่ทำการบ้านเองเลย เพราะว่าคอยจะให้ครูสอนพิเศษสอน หรือทำให้เลย ซึ่งจะทำให้เด็กไม่มีความรับผิดชอบ และต่อไปถ้าไม่มีครูสอนพิเศษ เขาจะไม่สามารคจัดการกับ การเรียนได้เลย จากประสบการณ์ เด็กส่วนใหญ่อ่านภาษา อังกฤษไม่ออกโดยเฉพาะเด็ก ต่างจังหวัด ขนาดเรียนม 5 แล้ว ก็ยังอ่าน ไม่ออกเลยคะ แสดงให้เห็นว่า การจัดสรรครูที่มีประสบการณ์สอนในวิชานั้นๆไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือบำนาญพอ.. 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เป็นสังคมที่อันตรายอยู่ยาก การช่วยเหลือกันเหมือนสมัยก่อน ค่อนข้างหายาก แต่ก็ขึ้นคนอยู่ว่ากับเราจะไปพบเจอบุคคลอย่างไร แต่ก็ไม่ถึงกับน่ากลัว จนไม่กล้าออกจากบ้าน เพียงแต่เราต้องรู้จักปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ อย่างมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรที่ดี จะช่วยส่งเสริมและชีี้แนะแนวทาง ไปในทางที่ดีและสนับสนุน เมื่อเห็นเราได้ดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในยามทุกข์ยาก หรือประสบกับความลำบาก และพร้อมที่จะชักนำไปในทางที่ดีๆ และพร้อมส่งเสริมเราให้ ได้รับแต่ส่งดีๆ น