ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมครูคณิตศาสตร์ครูอิเล็กทรอนิกส์ครูไฟฟ้า  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-กุมภาพันธ์-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก :
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.75 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดีมาก  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
HTML,CSS,PHP  
8. Database ที่ชำนาญ
mysql  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ดาบสากล,แบตมินตัน,MATLAB,LABVIEW,Pspice,Altium Design visual studio, ไมโครคอนโทรลเลอร์ + ภาษาซี, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล, งานบริการคอม, นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์,เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์และมือ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญทองแดงรุ่นอายุไม่เกิน15  
โรงเรียนนายเรืออากาศ  
2553  
เหรียญทองแดงรุ่นทั่วไป  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2557  
เหรียญเงินการแข่งวิจัย  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
2561  
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2558  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เรียนต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-พฤศจิกายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สภาพคล่องทางการเงิน เงินเดือนล่าช้า ให้โอกาสทางการศึกษาป.บัณฑิตน้อย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ควรเน้นการปฎิบัติให้มากขึ้น เช่นการลง lab ทดสอบ ทดลอง และ ใช้อุปกรณ์นั้นๆ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
คนส่วนใหญ่มักถูกสิ่งที่โน้มน้าวใจทางโลกโซเชียลมากและโลกทั่วไปเยอะ เพราะฉะนั้นควรศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง และอาศัยประสบการ์ณที่เกิดขึ้นกับตนเอง เข้ามาใช้วิจารณญาณ ก่อนถ่ายทอดสิ่งที่ตนรู้หรือแชร์สิ่งที่ตนเห็น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดีและการปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดีนั้นคือคุณสมบัติของมิตรแท้(มีไมตรีต่อกัน)เมื่อได้คบกันหรือเข้าหากันแล้วจะก่อให้เกิดความดีงาม และความเจริญ ส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง เมื่อนำมาใช้กับการศึกษา ก็จะได้คำนิยายสั้นๆว่า เพื่อนที่ดีที่ชักจูงให้ศึกษาและเรียนรู้โดยการเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปขึ้นกับสภาพโอกาสและสถานะการ์ณนั้นๆ สรุปคือ ครูอาจารย์นั้นเอง