ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-กันยายน-2534  
อายุ :
30  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.22 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำไทย,แบตมินตัน,วอลเล่ย์บอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2558  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มิถุนายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายกลับภูมิลำเนา  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
29-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านงานสอนให้เต็มความสามารถ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤศจิกายน-2563  
ตำแหน่ง 4 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
1,7800  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤศจิกายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-พฤษภาคม-2565  
ตำแหน่ง 5 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
15800  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ยุคนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต สถานศึกษาทุกแห่งมีความต้องการใช้เท่า ๆ กัน ความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนต้องเข้าไปให้ถึงโลกแห่งสังคมการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเป็นจะทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง แต่ในทางกลับกันหากใช้อย่างผิดวิธี ก็อาจทำให้เกิดความสูญเสีย ก็เป็นได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ และมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมามีผลกระทบที่รวดเร็วมากกว่าในอดีต เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
โยนิโสมนสิการ หมายถึงการใช้ความคิดที่ถูกวิธี โดยการสืบค้นต้นเหตุ คิดอย่างมีเหตุมีผล คิดแบบแยกแยะตามสภาพของสิ่งนั้นๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้านตัณหา อุปทานของตนเองมาจับ อธิบายได้ว่า ในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการ เป็นการฝึกการใช้ความคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินและคล้อยตามคำแนะนำชักจูงของผู้อื่นได้ง่าย การฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลด้วยตนเอง จึงจะสามารถตัดสินใจและปฏิบัติงานได้สำเร็จและถูกต้อง โยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในคู่กับกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอก กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สั่งสอน แนะนำ ชี้แจง ชักจูง ช่วยเหลือ บอกช่องทาง เป็นแบบอย่างที่ดี เกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษา การครองชีวิต การประกอบกิจการ การปฏิบัติธรรม ไปในทางที่ถูกต้อง มิใช่หมายถึงเพื่อนที่ดีเพียงอย่างเดียว