ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-กุมภาพันธ์-2537  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การโรงแรม-ท่องเที่ยว 
วิชาเอก :
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
เกรดเฉลี่ย :
2.91 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เต้น , แสดงละคร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กรกฎาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานต้อนรับ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
14,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
อยากเติบโตในสายงานและมีโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กันยายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงแรมปิดชั่วคราว  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังมีอีกหลายด้านที่ต้องแก้ไขและพัฒนา เช่น ควรสอนใน1คาบให้จบ ให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดและไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ควรให้เด็กนักเรียนได้ลองคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ลองเปิดโอกาสให้ตัวนักเรียนได้พูด หรือแสดงความคิดเห็น เพราะในห้องเรียนเราไม่ได้สอนแค่เรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว ต้องสอนให้เค้าใช้ชีวิต ได้ลองได้เล่น คิดวิเคราะห์ หาวิธีแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรรับฟังเด็กๆให้มากขึ้น และต้องพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือต่างๆ ซึ่งควรจะมีให้เด็กได้เรียนได้ใช้ เข่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หากเราแก้ไขและพัฒนาในส่วนเหล่านี้ได้ จะทำให้เด็กไทยของเรามีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ค่อนข้างเข้าถึงโลกโซเชี่ยลได้ไวมากขึ้น เพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเขื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถเล่น Facebook , IG , Twitter ,YouTube,TikTok ได้รวดเร็ว แชร์ข่าวสารได้ไวมากขึ้น ได้รับข่าวสารต่างๆโดยที่ไม่ต้องดูในโทรทัศน์ หรือรออ่านข่าวตามหนังสือพิมพ์เหมือนแต่ก่อน แต่ สื่อเหล่านี้เมื่อเข้าถึงได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้มีผลเสียตามมาเช่นกัน อย่างเช่น เด็กๆเห็นคลิปวีดีโอในสื่อโซเชี่ยล เล่นโทรศัพท์โดยลำพังไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย ทำให้เกิดการเลียนแบบหรือทำตามคลิปวีดีโอนั้นๆที่ไม่เหมาะสม หรือเราอ่านข่าวในทวิตเตอร์แล้วมียอดรีทวีตจำนวนมาก ทำให้เราเชื่อข่าวนั้นโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข่าวไม่จริง ก็อาจทำให้เราได้รับข้อมูลที่ผิดๆ เพราะฉะนั้นการเล่นโซเชี่ยลในปัจจุบันของสังคมไทย มีทั้งผลดีและผลเสีย อยากฝากให้ทุกคนมีสติในการใช้สื่อโซเชี่ยลให้มากๆและไม่ควรปล่อยเด็กให้เล่นโทรศัพท์เพียงลำพังเพราะเค้สยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งไหนทำแล้วดีหรือสิ่งไหนทำแล้วไม่ดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
บุคคลที่จะมาเป็นครูได้ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตร มีความน่ารัก มีความน่าเคารพ มีความรู้และความคิด ให้คำปรึกษาที่ดี แนะนำ ตักเตือนเด็กได้ มีความอดทนและพร้อมรับฟัง ถ่ายทอดความรู้ สอนเด็กในทางที่ดีและมีประโยชน์ และต้องยึดหลัก โยนิโสมนสิการ เช่น การคิดอย่างมีวิธีหรือถูกวิธี มีความคิดถูกทางเป็นระเบียบตามหลักเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผล และหารคิดพิจารณาให้เกิดกุศลธรรม สรุปได้ว่าโยนิโสมนสิการ คือการคิดอย่างมีจุดหมาย เป็นไปตามลำดับ จับด้วยเหตุผล ดลให้เกิดประโยชน์