ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูพลศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-กุมภาพันธ์-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
พลศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.52 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
จีน
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ภาษาจีน , ออกแบบท่าเต้นจิตตลีลา , วอลเลย์บอล , แบดมินตัน , ว่ายน้ำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2563  
วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2563  
Startup Business  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2563  
ห้องเรียนกองทุนรวม The Series  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2563  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-เมษายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
22-เมษายน-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
29-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
13-ธันวาคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
บาริสต้า  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไปฝึกสอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้ช่วย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมีทั้งการศึกษาที่ได้รับจากคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ดังนั้น คนรุ่นเก่าใช้ว่าจะเก่าเสมอไป เพราะคนรุ่นเก่าก็ทำหน้าที่ในการสืบทอดการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่ ส่วนคนรุ่นใหม่ก็มีหน้าที่ในการรับสิ่งใหม่เข้ามา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยของเราให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ต่างมีความสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยของเราให้ดีขึ้นได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสภาพสังคมของเราไม่เหมือนเดิม เนี่ยงจากสถานการณ์โควิดทำให้สภาพสังคมตอนนี้อยู่ในขั้นที่วิกฤต ไม่ว่าตอนนี้จะมีใครที่กำลังแก้ไขวิกฤตนี้อยู่ แต่ประชาชนทุกคนก็ต้องผ่านไปให้ได้ เราต้องสู้กับสถานการณ์นี้มา 3-4 ปีแล้ว ดังนั้นประชาชนคนไทยทุกคน ถือว่าเก่งมากๆ ที่ผ่านสภาพสังคมนี้มาได้ และก็ยังเชื่อว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะดีขึ้นตามเรื่อยๆ ถ้าเรายังมีชีวิตเราก็ต้องดิ้นรนและสู้ เพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร สิ่งที่จะต้องเริ่มเป็นอันดับแรกคือ เริ่มจะตัวเองหรือตัวเราก่อน เริ่มจากอะไร เริ่มจากการเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่น แนะนำหรือชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ดี โยนิโสมนสิการ เราต้องคิดเป็น รู้จักคิด รู้จักจับแง่มุมความคิดมาสอนหรือพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอได้ เมื่อทั้ง 2 อย่างนี้รวมกัน คือการศรัทธาในความมั่นคงและฝึกให้ตนเองก้าวหน้า พัฒนาความรู้ ความสามารถต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุด