ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนเต้น  
ประเภทของงาน :
Freelance  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-กรกฎาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
เกรดเฉลี่ย :
3.81 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ญี่ปุ่น
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
html  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การเต้น การแสดง การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแต่งกลอน การแต่งเพลง คุมเครื่องเสียงงานอีเว้นท์ -สันทนาการคณะ -สโมสรนิสิตคณะ(ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์) -รับบท นักเต้นในชมรม OPEN ACTIVITIES safety Land -สอนเต้น Cover HipHop TikTok choreography ฯลฯ สอนหลายช่วงอายุ ตั้งแต่ผู้เรียนอายุ4ขวบขึ้นไป -สอนโชว์ งานแต่งงาน งานปีใหม่ เทศกาลสำคัญต่างๆ -ออกแบบท่าเต้น Choreography ศิลปินชาวไทย -ออดิชั่นค่ายเพลงเกาหลี Cube Entertainment -ออดิชั่นโปรเจคนักร้องสายญี่ปุ่น -วิทยากรอาชีพสอนเต้น Cover Dance กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ Career Path :The Next Gen -บทนำเต้นในงานหนังสั้นโฆษณาสินค้า -เข้ารอบสอบสัมภาษณ์สาขาการแสดงและการกำกับภาพยนตร์ -ประธานชมรมกลุ่มเต้น JK Cover Dance  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การแสดงภาษาญี่ปุ่น(รองชนะเลิศอันดับ1)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
2559  
แต่งเพลงแปลง(ชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ2)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
2557  
รับน้องคณะ(ชนะเลิศการจัดซุ้มระดับมหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2563  
แข่งขันการเต้น Cover Dance ฯลฯ  
องค์กรอิสระ  
2557-ปัจจุบัน  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-มีนาคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
สอนเต้นเด็กอายุ3ปีขึ้นไป  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-มีนาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
สอนเต้นอิสระ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
14-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
แคชชวล(จัดงานเลี้ยง,งานแต่งงาน,งานสัมนาฯลฯ)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
สอนเต้นเด็กอายุ3ปีเป็นต้นไป  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
พนักงานรับเมนู,พนักงานทำความสะอาดร้าน,พนักงานแคชเชียร์  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติต่อการศึกษาไทยนั้นส่วนใหญ่มีกำหนดเนื้อหาที่เกินความจำ เนื้อหาบางเรื่องสามารถลดลงให้น้อยลงกว่านี้ได้ หรือถ้าหากลดไม่ได้จริงๆอาจจัดให้เป็นรายวิชาทางเลือกสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนรู้ได้ โครงสร้างแบบเดิมยังคงอยู่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากนัก ผู้ออกแบบโครงสร้างควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนว่าต้องการศึกษารูปแบบไหน ปรับปรุงสิ่งใด เมื่อเวลาผ่านไปก็ควรมีการปรับปรุงไปตามยุคสมัยสังคมที่มีการเติบโตอยู่ตลอดให้เหมาะสม ผู้เรียนต่างได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกตีกรอบออกมาในแบบที่เหมือนกัน โดยที่เด็กไม่ได้มีโอกาสเลือกในเรื่องที่สนใจได้อย่างเต็มที่ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนได้แต่เพียงจำเนื้อหาไม่ได้ลงมือใช้จริงในชีวิตประจำวัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษามีไม่มากพอ ผู้บริหารในแต่ละพื้นที่ควรช่วยให้ข้อมูล เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกสถานศึกษา ทั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ บริษัทต่างๆที่เปิดให้ได้เข้าไปศึกษาวิธีการทำงาน สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะในการปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น เล่นดนตรี การวาดรูป เต้น ร้องเพลง ฯลฯ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การเปิดใจยอมรับว่าบุคคลอื่นนั้นมีสิ่งที่รู้มากกว่าเราอาจเข้าใจในสิ่งนั้นน้อยกว่า เราเองหากสามารถให้ข้อมูลเพิ่มแก่เขาได้ก็จงอธิบายให้ผู้นั้นได้เข้าใจโดยใช้คำที่เจ้าใจได้ง่าย และตัวเราเองนั้นไม่ลืมปฏิบัติตนเหมือนแก้วที่มีพื้นที่ว่างอยู่เสมอในการยอมรับข้อมูล เปิดใจศึกษาประสบการณ์ความรู้ของผู้อื่น