ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ผู้จัดการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-สิงหาคม-2533  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การจัดการอุตสาหกรรม(เอกยางพารา) 
เกรดเฉลี่ย :
2.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้จัดการสาขา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
23500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายมากรุงเทพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
23500  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ได้งานใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้จัดการสาขา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
26500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายที่อยู่  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ผู้จัดการแผนก  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ห่างไกลจากที่พัก  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2564  
ตำแหน่ง 5 :
ผู้จัดการแผนก  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
28500  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ออกมาทำธุรกิจส่วนตัว  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เเย่มากค่ะ เเต่ควรปรับปรุงเเบบเรียน ใช้เเนวทางปฏิบัติมากว่า เหตุผลเพราะปัจจุบัน มีการสอบเพื่อเเบ่งห้องตามความฉลาดหรือเกรดเเละสายในการเลือกเรียน เน้นเรียนตามหนังสือเเล้วท่องจำปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่สามารถวิเคราะห์เองได้ เเต่มาตรฐานเเต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันจริงๆ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ถ้าพูดแบบคนโลกสวย ก็จะบอกว่า เมืองไทยนี่ดีที่สุด ทั้งด้านตำแหน่งภูมิศาสตร์และลักษณะนิสัยใจคอของคนไทย แต่..ปัจจุบัน. ผู้คนให้ความสำคัญกับเงินที่หนึ่ง อีกทั้งวัตถุนิยมจนไม่รู้ถึงความจำเป็นก่อนหลัง วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่หลงไหลกับเรื่องอย่างว่ามากเกินไป กลับกันผู้ใหญ่ทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาและกลบเกลื่อน คนในระดับขั้นสูงขึ้นมากดีแต่สร้างภาพทั้งที่จริงก็เป็นพวกกอบโกยหาประโยชน์ให้พรรคพวก ระบบราชการใช้เส้นสายมากเกินไปจนคนที่มีความสามารถแทบจะหมดโอกาศในการสร้างผลงาน ศีลธรรม จริยธรรม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงาม