ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-มีนาคม-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.17 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
 
 
 
อังกฤษ
ดี  
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การพูด อาทิเช่น พิธีกร ประชาสัมพันธ์ การขับร้องเพลง งานฝีมือ เช่น งานผ้า ใบตอง กระดาษ วาดภาพ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การแข่งขันทำกระทง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
2560-2564  
สภาเด็กและเยาวชนคนต้นแบบ  
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
2560  
คณะกรรมการการจัดงานกล่าวสุนทรพจน์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2563  
จิตอาสาช่วยพัฒนาโรงเรียน  
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
2565  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-เมษายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
26-มิถุนายน-2559  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานแปนกประกอบนาฬิกา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องไปศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการสอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการสอน  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-พฤษภาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤษภาคม-2563  
ตำแหน่ง 4 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการสอน  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 5 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการสอน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมีการเรียนที่น่าเบื่อ เพราะรูปแบบเดิมๆนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกดีใจเวลาจบคาบเรียนและดีใจมากกง่าเมื่อเลิกเรรยนจะมีนักเรียนสักกี่คน ที่จะรู้สึกเสียใจและอยากเรียนต่อ เพราะระบบการศึกษาไทยเน้นตัวหนังสือเป็นหลักทำให้การเรียนเบื่อหน่าย ถ้าหากเราให้นักเรียนได้เรียนรู้ทำในสิ่งที่เขาชอบและสามารถจดจำตัวหนังสือหรือความรู้ได้พอๆกับหนังสือหรือตำราก็คงจะดี  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในตอนนี้เป็นที่น่าวิตกกังวลใจ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมาหลายปีและไม่มีวี่แววที่จะลดลงหรือจะดีขึ้น ผู้คนไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเศรษฐกิจย่ำแย่ ผู้คนที่ทำการค้าขายขาดรายได้และขาดทุนทำให้สินค้ามีราคาแพงและยากต่อการจับจ่าย เงินติดขัดทำให้ผู้คนต้องดิ้นรนหาเงินกันในหลายๆด้านที่สามารถได้เงินเร็วซึ่งมันก็เป็นปัจจัยนำไปสู่เส้นทางที่ไม่สวยหรู หนูขอยกตัวอย่างนะคะ ตอนนี้หนูเรียนจบยังหางานครูอัตรจ้างทำไม่ได้ เลยไปหาทำงานอื่นระหว่างรอได้งานไปทำงานพาสไทม์แห่งหนึ่งลูกค้าเข้าร้านน้อยชั่วโมงพนักงานโดนลดน้อยลงเพราะเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ดีและกลัวการออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอย นี่คือทัศนคติของสังคมไทยของหนูค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เป็นคนอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับทุกคนและสามารถเข้าหาทุกคนไม่เป็นคนมีโลกส่วนตัวชอบมีสังคมและเข้ากับทุกคนหรือเพื่อนพี่ร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะ