ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูธุรการบัญชี/ปชส(ประสานงาน)/ครูนาฏศิลป์/แนะแนว  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-พฤศจิกายน-2527  
อายุ :
37  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ประชาสัมพันธ์ 
วิชาเอก :
นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์) 
เกรดเฉลี่ย :
2.84 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.นาฏศิลป์การละคร/รำชุด 2.การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3.กิจกรรมทางโรงเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ ทำฉาก สอนเด็กเต้น รำ ร้องเพลง การประกวดนางนพมาศ/การรำขนวนกลองยาว/ดามเมเยอร์/การสวดมนต์ เป็นต้น 4.การประชาสัมพันธ์/แนะแนวองค์กร/การรับสมัครเรียน/พิธีกร 5.ธุรการรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้นเคยดูแลเงินมากสุด160,000บาท/วัน /บันทึกตารางการใช้รถโรงเรียน/การรับ-ส่งนักเรียน 6.การทำอาหาร 7.การถ่ายภาพ/ตัดต่อต้องรื้อความรู้ไม่ได้ใช้เลยแต่ทำได้คะ 8.การปฏิบัติงานใน กทม/ตวจ /พักโรงเรียน 9.ว่ายน้ำ 10.ขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์(มีใบขับขี่-มีรถ) เกียร์ออโต้,เกียร์กระปุก ,รถตู้ 11.งานออนไลน์/ไลน์สด  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-กรกฎาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครูพี่เลี้ยง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
13,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ได้งานใหม่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
ครูแนะแนว  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
นโยบายทางวิทยาลัย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ธันวาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2558  
ตำแหน่ง 3 :
ธุรการบัญชี  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
14,800  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการเรียนภาษาเพิ่ม  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
27-ตุลาคม-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
17-พฤศจิกายน-2553  
ตำแหน่ง 4 :
Caschier  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
9,900  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ต้องการหาประสบการณ์  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 5 :
แผนกรับผู้ป่วยใน  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
17,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ต้องการฝึกภาษาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
สำคัญเป็นพื้นฐานของทุกชีวิต เริ่มงานการรู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาเป็นโมเลกุลส่วนประกอบของความสำเร็จ เบญเองอยากเรียนต่อใบ วค อยากเรียนป.โทเพิ่มคะ อนาคตอยากสอนเด็กรำ ร้องเพลงหรือทุกความสามารถที่ทำได้เท่านี้คือจุดมุ่งหมายที่มีความสุข 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ค่อนข้างห่วง และกังวล ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ โรคภัยไข้เจ็บโรคร้าย รวมถึงการศึกษา ถ้าเด็กๆๆไม่มีการศึกษาเหมือนคนออกรบแบบไม่มีชุดเกราะคะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความสมเหตุ-สมผล เพื่อนที่ดีย่อมเหมือนการศึกษาที่จะอยู่คู่กับเราคอยตอบปัญหา หรือเมื่อเจออุปสรรคให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและดีที่สุด