ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-กุมภาพันธ์-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.12 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- ร้องเพลงเก็บเด็ก - วาดรูป - ระบายสี - ทำสื่อต่างๆ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด  
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
พ.ศ. 2554  
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน story Telling  
โรงเรียนเชียงคาน และ ตำบลเชียงคาน  
พ.ศ.2554  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การจัดป้ายนิเทศประวัติและผลงานสุนทรภู่  
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  
พ.ศ. 2554  
รางวัลชนะเลิศการจัดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม  
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  
พ.ศ. 2554  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
12-มีนาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สำเร็จการศึกษา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษานั้น ดิฉันนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆในสังคมและการดำเนิดชีวิต แต่ส่วนมากแล้วการศึกษาของไทยเรานั้นยังจะเน้นแต่ทฤษฎี ไม่ค่อยมีปฏิบัติเด็กๆจึงมีแต่ความคิดที่เต็มหัวแต่เอาออกมาใช้ไม่เป็น ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรตอนจบมา สอนแต่เนื้อหาเด็กเลยไม่ค่อยได้เผชิญกับโลกความเป็นจริง อย่างเช่นเรียนกระบี่กระบอง ใช่ว่าเราจะใช้วิชานี้สู้กับโจรแล้วเราจะเอาตัวรอดมาได้ วิธีการสอนก็มีแต่เดิมๆ ทำให้เด็กเบื่อเลยกลายเป็นว่าไม่อยากเรียนและขี้เกียจ สังคมจะนิยมเน้นให้แต่เด็กสนใจเกรด มากกว่าความสำเร็จที่แท้จริง แต่ก็ใช่ว่าทุกโรงเรียนจะเหมือนกันหมด บางที่ที่มีครูตั้งใจสอนดี กิจกรรมสนุกก็จะทำให้เด็กมีความตั้งใจและเข้าใจมากขึ้นก็ถือเป็นความโชคดีของเด็กๆและสถาบันนั้นๆ สรุปแล้วการศึกษาไทยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ยังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะ แต่การจะพัฒนานั้นส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับสังคม วิถีชีวิต ของคนๆหนึ่ง หากอยู่ในสังคมที่มีคนส่งเสริม ให้ความสำคัญกับความรู้และเด็กคนนั้นต้องการศึกษาหาความรู้จริงๆ การศึกษาคงไม่ใช่เรื่องยาก หากเราใส่ใจมันค่ะ จะโทษระบบการศึกษาอย่างเดียวก็ไม่ถูก แต่เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กมัธยมปลายดิฉันไม่ค่อยรู้จักอาชีพที่มากมาย เนื่องจากจบมาจากโรงเรียนต่างจังหวัด รู้อยู่แค่อาชีพหลักๆเช่นครู ทหาร ตำรวจ พยาบาล หมอ แอร์ พอเข้ามหาลัยถึงได้รู้ว่าอาชีพมีหลากหลายอาชีพกว่าที่เราคิดมากๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เรียนเพื่ออาชีพ ไม่ได้เรียนเพื่อสอบ แยกม.ปลายให้หลากหลายสาขามากกว่านี้คงจะดี แบบเตรียมอุดมศึกษา ทำให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช่แค่วิทย์คณิต กับศิลป์ เหมือนที่ดิฉันได้เรียนมาค่ะ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทย นั้นเป็นสังคมหนึ่งที่เต็มได้วยเรื่องราวมายมาย แล้วแต่คนทำข่าวจะหยิบอะไรขึ้นมา ข่าวร้ายๆคนก็จะสนใจกว่าข่าวธรรมดา แต่ดิฉันคิดว่าด้านดีในทุกๆสังคมนั้นย่อมมีเสมอ เราต้องมองทั้ง2ด้าน ส่วนด้านที่แย่ก็แสนจะแย่สุดๆ ข่าวการฆ่าข่มขืน กราดยิง ลูกฆ่าแม่ ก็ยังมีให้เห็นในสังคม และในปัจจุบันนี้สังคมไทยเรายังต้องเจอวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ โควิด19 เป็นประเด็ดด้านสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ โควิด19 มีผลกระทบในทุกๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา เราไม่ควรเห็นแก่ตัว ควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งก่อนหน้านี้ ยังมีการชุมนุมและการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันรู้สึกหดหู่และสลดใจเป็น อย่างมากกับสังคมในปัจจุบัน มันคือการปะทะกันของคลื่นความคิดที่มันแตกต่างกันระหว่างคนต่างรุ่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงอยู่ดีค่ะ สุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างก็สามารถทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ขึ้นได้ ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน มีน้ำใจและแบ่งปันกัน เท่านี้สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยานมิตรเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้เรียนมีความรู้และวิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูก ส่วนโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิด เป็นวิธีที่ทำให้บุคคลมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยนช์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน สรุปง่ายๆ คือ โยนิโสมนสิการคือ กระบวนการคิดหาเหตุ หรือกระบวนการพิจารณาหาเหตุ