SchoolJob News&Talk สคูลจ๊อบ ข่าวสารสนทนา
8 คุณสมบัติคนทำงานที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเร็ว
การประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  บางคนอาจเชื่อเรื่องดวงชะตา บางคนเชื่อเรื่องโชคลาภ บางคนเชื่อเรื่องวาสนาเรื่องบุญเก่า ถ้าเพียงแต่เชื่ออย่างนั้นแล้วก็รอโชค รอบุญ รอวาสนา วิ่งมาหา เชื่อแน่ว่ายากจะประสบความสำเร็จได้จริง การเชื่อโดยไม่ลงมือทำ ไม่เกิดผลสำเร็จใด ๆ ขึ้นมาได้เลย เสียเวลาเปล่า

แท้จริง การมีคุณสมบัติของเราเองต่างหากที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องการดลบันดาลหรือบุญวาสนาเก่า หรือรอคอยโชคลาภอะไร

มาดูกันว่า คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยใช้เวลาไม่นานนักนั้น มีคุณสมบัติอย่างไร

1. ความจริงใจ ซื่อตรง  คนที่มีคุณสมบัติข้อนี้ จะมีมิตรภาพที่ยาวนานกับทุกคน จะไม่มีศัตรู มักไม่มีภัยอันตรายหรือเรื่องเดือดร้อนจากเพื่อนหรือคนรอบข้างด้วยกัน ชีวิตยั่งยืน

2. ความรับผิดชอบ เมื่อรับปากว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ไปตามนัด ไม่ช้า ไม่สาย ไม่เลยเวลานัด หรือหากไปไม่ได้ ก็มีมารยาทที่งดงาม รู้จักรีบโทรแจ้งโรงเรียนว่า เราติดขัดอะไร หรือมีเหตุผลอะไรจึงไปไม่ได้ การเงียบไปเฉย ๆ โดยไม่ติดต่อบอกกล่าวโรงเรียนที่นัดไว้นั้น ถือว่า ผู้สมัครงานคนนั้นสร้างคะแนนลบให้กับตัวเอง เป็นการสร้างและสะสมอุปนิสัยคับแคบ ไม่คิดถึงอกเขาอกเรา ไม่คิดว่า ผู้บริหารโรงเรียนอาจเสียสละงานอื่น ๆ เพื่อรอสัมภาษณ์เราอยู่ ดังนั้น เราต้องรู้จักรับผิดชอบ คิดถึงองค์กรที่เขารอเราอยู่ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่

3. ความขยัน  ขยันหาที่ทำงาน  ขยันไปสัมภาษณ์  แม้ถูกปฏิเสธ 100 ครั้ง 1,000 ครั้ง ก็ไม่ท้อแท้ ไม่สิ้นหวัง ไม่โทษโน่นนี่นั่นแล้วอยู่แบบห่อเหี่ยวใจไปวัน ๆ  คนที่มีคุณสมบัติ "ขยัน" นี้ แม้เริ่มต้นชีวิตจะขาดแคลนอะไรมากมาย ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบนัก แต่ไม่นาน เมื่อเขาได้ทำงานแล้ว เขาจะสามารถมีอะไรตามที่คิดฝันได้อย่างไม่ยากเย็น เพราะไม่มีอะไรมาขวางกั้นคนขยันได้  การขยันที่ถูกสถานที่ ถูกเรื่อง ถูกเวลา ถูกบุคคล ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย

4. ความอดทน คนทำงานที่ไม่อดทนอดกลั้น เจอสิ่งยุ่งยากก็บ่ายหน้าหนี ไม่สู้ ไม่ลุย ไม่ฟันฝ่า ทิ้งปัญหา ไม่แก้ปัญหา ยากจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จ คนหางานจะหมดความอดทนไม่ได้เลย อย่าติดความสะดวกสบาย อย่าติดความร่ำรวยฟุ้งเฟ้อ จงคิดเสมอว่า "สิ่งยาก ๆ คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเรา" เราจะผ่านสิ่งยาก ๆ นี้ไปได้ไหม เพื่อเป็นเกียรติประวัติประดับชีวิตไปในวันข้างหน้า

5. สัมมาวาจา การพูดจาที่สุภาพ นุ่มนวล ไม่ด่าใคร ไม่แขวะใคร ไม่ใส่ร้ายใคร ๆ ไม่โกหกใคร ไม่นินทาใคร เป็นมิตรกับทุกคน  มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีหัวใจที่เบิกบาน ไม่หงุดหงิดขุ่นเคือง  แม้ว่างานจะหนักสักปานใด  ใคร ๆ ก็อยากพบอยากคุยด้วย นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตการทำงานราบรื่น ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร หรือใคร ๆ อย่าลืมว่า 70 เปอร์เซ็นของการทะเลาะวิวาทและทำร้ายกันของคนในสังคมนั้น ต้นเหตุแรก ๆ มาจาก "ปาก" หรือ "การพูดจา" นี่เอง

การมีสัมมาวาจา จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่คนหางานในยุคออนไลน์จะขาดไม่ได้เลย หากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขในการใช้ชีวิต

6. ความรู้และทักษะ  เราจะทำงานอะไร เราต้องรู้ในเรื่องนั้น ๆ และมีทักษะความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี จะสอนวิชาอะไร เราต้องรู้เนื้อหาสาระ รู้เทคนิค รู้จุดหมาย ฯลฯ รู้เรื่องนั้น ๆ ดีที่สุด ถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้าง เราจะขาดความเป็นมืออาชีพ  เราก็คงเป็นได้แค่คนทำงานให้ผ่านไปวัน ๆ ยากจะประสบความสำเร็จ  ดังนั้น เมื่อไม่รู้ไม่ชำนาญ ไม่มีทักษะ เราต้องหาและสร้างความชำนาญสร้างทักษะให้ตัวเราเอง

7. ความมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือคนอื่น ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจผู้บริหาร ไม่คิดเอาแต่ได้  หากเป็นสิ่งที่เราพอทำได้ ก็ช่วยเต็มที่่ไม่บ่นไม่โอดครวญ นี่คือสิ่งที่จะประทับใจเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารสถานที่ที่เราไปทำงานด้วย  คนมีน้ำใจ ใคร ๆ ก็ชอบ แต่คนแล้งน้ำใจหรือคนใจคับแคบ ใคร ๆ ก็ไม่อยากคบหา

8. การตื่นตัวเรียนรู้อยู่เสมอ  การตื่นตัวเรียนรู้อยู่เสมอ จะทำให้เราไม่ตกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกของสังคม ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ การไม่สนใจรับรู้ ไม่สนใจศึกษาอบรมเพิ่มเติม การไม่รู้จักมองสังคมและความเป็นไปของโลก ทำให้หลายคนไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพียงพอและบางทีอาจทำให้ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดและไม่ทันกับสถานการณ์  การตื่นตัวเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเป็นคุณสมบัติจำเป็นอีกอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต จะขาดไม่ได้เลย อย่ารอให้ใครมากระตุ้นหรือบังคับให้เราตื่นตัวเรียนรู้  แต่จงกระตุ้นและตื่นตัวเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง นี่จะยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากกว่า

เมื่ออ่านคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเอง เรายังไม่มีคุณสมบัติอะไร ก็เร่งสร้างมันให้เกิดให้มีให้ติดตัวเราไว้  คุณสมบัติข้อไหนยังมีน้อยอยู่ ก็ให้รีบไปเพิ่มเติม  เพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นเขามีอย่างนั้นอย่างนี้หรือทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จงพิจารณาและเร่งตัวเรานี่เองให้มีคุณสมบัติให้พร้อมดีกว่าเพื่อความสำเร็จของเราเอง อย่าไปรอใคร
เขียนเมื่อ : 08-เมษายน-2558 เปิดอ่าน : 4675
ข่าวสารสนทนา เป็นลิขสิทธิ์ของ SchoolJob หากต้องการคัดลอกไปเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
 
SchoolJob News&Talk สคูลจ๊อบ ข่าวสารสนทนาอื่นๆ
สมัครงาน ให้ได้งาน (2591)
โรงเรียนโทรมานัดสัมภาษณ์แล้ว ดีใจจัง (3155)
ไปสัมภาษณ์งานโรงเรียนอย่างมั่นใจ (16913)
สมัครงานจับฉ่าย สมัครดะทุกตำแหน่ง (2387)
อีเมล์นัดสัมภาษณ์งาน ไปอยู่กล่องเมล์ขยะ (3517)
สมาชิก SchoolJob ลืมรหัสผ่าน ทำไงดี (3022)
ใส่ใจสถานที่นัดสัมภาษณ์งาน (2443)
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2863)
ทุกคำพูดจากคุณ มีคุณค่าสำหรับเราเสมอ (2857)
เราภูมิใจที่ได้รับโอกาสพัฒนาเว็บไซต์เหล่านี้ (2776)
สมัครงานโรงเรียน ขอเงินเดือนเท่าไหร่ดี (13232)
โรงเรียนต้องการครูแบบใด ต้องการคนแบบไหนมาทำงานโรงเรียน (4049)
สอนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชา ไม่ใช่เรื่องเสียหาย (5234)
เพิ่มโลโก้ ทำให้ประกาศรับสมัครงานโดดเด่นขึ้น (3746)
เว็บไซต์ที่ครูควรเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ (6782)
ประกาศรับสมัครงานที่ SchoolJob ดีอย่างไร (7586)
เขียนประกาศรับสมัครงานให้ชัดเจน คนหางานจะสมัครทำงานกับท่านจนเลือกรับแทบไม่ไหว (13996)
อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิก สำหรับสถานศึกษา (17317)
โรงเรียนนัดสัมภาษณ์แล้ว แต่ไปตามนัดไม่ได้ (11111)
แอป SchoolJob เปิดให้ใช้งานแล้ว (4410)
8 คุณสมบัติคนทำงานที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเร็ว (4675)
SchoolJob เรื่องครู ที่เดียวจบ (2026)
สคูลจ๊อบ เพิ่ม SSL ในการเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยสูงสุด (1446)
ฝากใบสมัครงานแล้ว แต่ไม่ได้งานทำสักที (2888)
ประกาศรับสมัครงานหลายวันแล้ว แต่ไม่มีใครมาสมัครทำงานด้วยเลย (6763)
โรงเรียนจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ และ Facebook ไหม ? (497)
1