ตำแหน่ง :
หัวหน้าศูนย์ภาษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
12-กุมภาพันธ์-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์สี่-สองหนึ่งเวหนึ่งสอง:ศูนย์แปด:ห้าศูนย์ไอพีหนึ่งแปดจุดสองหนึ่งสองจุดสองสามเก้าจุดห้าหกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 9319
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส. ,จัดทำแผนงาน-ควบคุม-บริหารการจัดการศูนย์ภาษา ครูชาวต่างชาติ ให้เป็นไปตามแผนงาน-นโยบายของวิทยาลัย ,จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน ทั้งภายในและภายนอก,ทำเอกสารสื่อประกอบการเรียนการสอน และ ผลงานวิชาการ เป็นต้น. มีผลการสอบ TOEIC 650 ขึ้นไป **มี Note Book ส่วนตัว **ทางวิทยาลัย จะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย** เท่านั้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
• มีประสบการณ์สอนและเป็นหัวหน้างาน มาไม่น้อยกว่า3 ปี สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดคาบ
 
• มีทักษะผู้นำที่ดี มีมนุยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี
 
• สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
• มีทักษะการทำสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
• มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
 
• มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้
 
• **ไม่รับพิจารณา ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ**
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• E-Mail : supatta_pat@hotmail.com พร้อมแนบ File เอกสารประกอบการพิจารณา ทางวิทยาลัย จะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย** เท่านั้น
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน