โรงเรียนวรรณสว่างจิต ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูสอนดนตรีสากลระดับประถม 
จำนวน :
1 อัตรา  
วันที่ประกาศ :
20-เมษายน-2560  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียด :
สอนระดับประถม1-6 ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยใช้ทฤษฎีทางดนตรีให้เด็กแต่ละวัยมีทัศนคติที่ดีในการเรียนดนตรี และนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต มีความคิดสร้้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานดนตรีให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีจิตวิทยาในการดูแลเด็ก มีการทำงานดนตรีเป็นทีม  
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
• ปรับตัวได้ดี
 
• รักวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของการเป็นครู
 
• ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
 
• ตรงต่อเวลา
 
• ควบคุมอารมณ์ได้ดี
 
• แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 
• เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกาย วางตัว ใช้ชีวิต
 
• มีจิตวิทยาและเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละวัย
 
• มีการวางแผนงาน มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน
 
• สามารถทำงานเป็นทีม
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
งานบุคคล  
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 137 ซอย ท่าข้าม 4 ถนน พระรามที่ 2  
แขวง/ตำบล :
แสมดำ  
เขต/อำเภอ :
บางขุนเทียน  
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร  
ไปรษณีย์ :
10150  
โทร :
024151411  
แฟกซ์ :
024258344 
E-mail :
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th