ตำแหน่ง :
ครูพัฒนากระบวนการคิดและทักษะคณิตศาสตร์ (สาขา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์)
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
22-ตุลาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
เน้นการสอนกระบวนการคิด ฝึกพัฒนาการทางสติปัญญา กล้ามเนื้อมัดเล็ก เชาวน์ปัญญาและทักษะสมอง EF ทำการเรียนการสอนในนักเรียนอายุ 1.9 - 11 ปี โดยใช้ของเล่น และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสอน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน เวลาทำงาน 09:00-18:00น. ผู้สนใจสามารถโทรนัดสัมภาษณ์กับครูปุ๊กได้โดยตรงค่ะ Tel. 083 596 5 596 (ไม่ขอพิจารณาผู้สมัครงานทาง Line และผู้ไม่แนบรูปถ่ายค่ะ) ***ก่อนสมัครขอให้แน่ใจกับตัวเองว่ามีความสนใจในงานนี้จริง และสามารถทำงานนี้เป็นระยะยาวอย่างน้อย 2 ปี*** ทางโรงเรียนจะไม่พิจารณาสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีเงื่อนไข ดังนี้ 1. มีแผนการเรียนต่อปริญญาโทในปีการศึกษาต่อไป 2. ผู้สมัครที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย และไม่แน่ใจว่าจะมีผู้จัดการเรื่องชีวิตประจำวันของบุตรได้หรือไม่ 3. ผู้มีธุระส่วนตัวต้องหยุดงานบ่อยครั้ง 4. ผู้มีเป้าหมายเลือกทำงานในโรงเรียนแบบเต็มระบบหรือทำงานเพื่อรอบรรจุงานราชการ ลักษณะงาน 1. วางแผน จัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน ละเอียดแก่ผู้เรียน 2. ประดิษฐ์และผลิตสื่อการสอนในหัวข้อต่างๆ 3. ดำเนินการสอนตามที่วางแผนไว้ 3. อธิบายผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และบันทึกการประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกครั้งของการเรียนการสอน 4. ช่วยเหลืองานใน Project ต่างๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 5. จัดกิจกรรมปิดเทอมตามหลักสูตรโรงเรียนไทย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-หนึ่งศูนย์-สามศูนย์เวศูนย์เก้า:ศูนย์สาม:สองหนึ่งไอพีสามสี่จุดสองสามสี่จุดสองศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 8573
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ไม่จำเป็นต้องจบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• 2. มีความสนใจจริงในงานด้านการศึกษาในเด็กเล็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาสมองเด็ก พัฒนาการ และส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก
 
• 3. เป็นผู้ใฝ่รู้ ชอบเล่นของเล่นพัฒนาสติปัญญา พัฒนาตัวเองเสมอ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 
• 4. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน ขยัน อดทน มาทำงานสม่ำเสมอ
 
• 5. สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ผู้สนใจสามารถโทรนัดสัมภาษณ์ได้โดยตรงกับครูปุ๊กค่ะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร
ที่อยู่ :
39 อาคารโครงการเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ห้องบี 3 หมู่ 13 ถนนราชพฤกษ์  
แขวง/ตำบล :
บางระมาด
เขต/อำเภอ :
เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
0835965596
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
0835965596 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน