ตำแหน่ง :
ครูสาขาการท่องเที่ยว
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
12-เมษายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียน ระดับ ปวช. รับผิดชอบหน้าที่ครูประจำชั้น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน ทั้งในและนอกสถานที่ ***มีบัตรไกด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*** ***มี Note BooK ส่วนตัว **ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ **ทางวิทยาลัย จะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย** เท่านั้น
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-หนึ่งศูนย์-สองหนึ่งเวศูนย์หนึ่ง:หนึ่งสาม:สามเก้าไอพีสามสี่จุดสองสามหกจุดสองหนึ่งหกจุดเก้าสาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 7267
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการการท่องเที่ยว /การโรงแรมและการท่องเที่ยว /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์สอน อย่างน้อย 2 ปี รักในวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• มีทักษะสามารถผลิตสื่อการสอนดดยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 
• ทำงาน/สอนในวันหยุดได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• ส่งประวัติส่วนตัว เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรูปถ่าย e-mail : supatta_pat@hotmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน