โรงเรียน Little Oak ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูประจำ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
13-ตุลาคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนเด็กอายุตั้งแต่ 1.8 ปี - 12 ปีขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่นและบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสอน เน้นการสอนทักษะการคิดและทักษะกระบวนการคิด ควบคู่กับการสอนเชาวน์ปัญญา เขียนแผนการสอน บันทึกพฤติกรรม ประเมินผลการเรียน ประเมินผลผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมการพัฒนาด้าน IQ / EQ /AQ / MQ ***ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (เน้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลาทำงาน อ-ศ 10.00 - 18.00 น. / ส.-อา. 9.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์ 1 วัน) *** ทางโรงเรียนไม่พิจารณาผู้สมัครที่ติดเงื่อนไขดังต่อไปนี้*** 1.มีกิจธุระส่วนตัวมาก มาทำงานได้ไม่สม่ำเสมอ ต้องหยุดงานบ่อย 2.ผู้มีโครงการศึกษาต่อปริญญาโทในปีการศึกษาหน้าหรือกำลังศึกษาอยู่และมีผลกระทบต่อการทำงาน 3.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่แน่ใจว่าทางบ้านจะมารับตัวกลับบ้านหรือไม่(โรงเรียนต้องการผู้ที่ร่วมงานได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) 4.ทางโรงเรียนไม่พิจารณาผู้ที่สอบบรรจุครู (ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ไม่สอบ) ***ผู้สนใจกรุณาติดต่อโดยใช้โทรศัพท์เท่านั้น ไม่รับการพิจารณาทาง Line หรือ SMS และไม่แนบรูปถ่ายนะค่ะ
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-หนึ่งศูนย์-สองศูนย์เวศูนย์หก:สี่ห้า:สี่เก้าไอพีสามจุดสองสองแปดจุดสองสี่จุดหนึ่งเก้าสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 5932
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• *เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาตรี*โท ด้านศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์
 
• -สามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองได้ดี และถ่ายทอดความรุ้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี
 
• -มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาเด็ก*รักความก้าวหน้า รักการค้นคว้าหาความรู้ รักการพัฒนาตนเอง
 
• -มีความรู้ด้าน Logical Thinking &algorithmic thinking
 
• *ช่างสังเกต ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อองค์กรสูง ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
 
• -มีความสนใจจริงที่จะทำงานด้านศักยภาพเด็ก
 
• -เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
• - เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน อดทน ขยัน และสื่อสารได้ตรงประเด็น
 
• - ช่วยเหลืองานทั่วไปของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
 
• - ช่วงทดลองงาน 3 เดือน ถ้าไม่มีประสบการณ์ (เงินเดือน 13,000 บาท)
 
• ***สามารถสอนเด็กช่วงอายุ 1.5 - 3 ปี ได้ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• - ทางโรงเรียนไม่พิจารณาผู้ที่สอบบรรจุครู(สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ไม่สอบ)
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• *รับสมัครผ่านทาง Schooljob.in.th *รับสมัครผ่านทาง E-mail : littleoakkids@gmail.com ทางโรงเรียนจะคัดเลือกจาก Resume ที่ส่งเข้ามาก่อนถ้าผ่านจะติดต่อนัดเข้ามาสัมภาษณ์งานอีกครั้งคะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ครูออม
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 199 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
099-1498122
แฟกซ์ :
-
เว็บไซต์ :
 
Facebook :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน