ตำแหน่ง :
ครูภาษาอังกฤษ
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
18,000 
วันที่ประกาศ :
20-สิงหาคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส. ,รับผิดชอบงานครูประจำชั้น ,จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาผู้เรียน **สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีผลการสอบ TOEIC 600 ขึ้นไป **มี Note Book ส่วนตัว **ทางวิทยาลัย จะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย** เท่านั้น **ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์เก้า-หนึ่งเก้าเวสองหนึ่ง:ศูนย์เก้า:ศูนย์เก้าไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งแปดเก้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 4671
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 
• มีใบประกอบวิชาชีพครู รักในวิชาชีพครู
 
• สามารถทำงาน/สอนในวันอาทิตย์ได้ (รายได้เพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน)
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครโดยตรงที่วิทยาลัย หรือ E-mail:supatta_pat@hotmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน