ตำแหน่ง :
ครูภาษาอังกฤษ เพื่อการโรงแรม/การท่องเที่ยว
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
18,000 
วันที่ประกาศ :
10-กันยายน-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส. ,รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้น ,จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาทักษะภาษาผู้เรียน **สามารถสอนวิชาการโรงแรม/การท่องเที่ยว เป็นภาษาอังกฤษได้ มีผลการสอบ TOEIC 600 ขึ้นไป **มี Note Book ส่วนตัว **ทางวิทยาลัย จะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนพร้อมแนบรูปถ่าย** เท่านั้น **ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-ศูนย์เก้า-สองหนึ่งเวศูนย์สอง:ห้าเจ็ด:สามเจ็ดไอพีสามสี่จุดสองสามสี่จุดสองสองสามจุดหนึ่งหกสอง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 4179
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ทำงาน/การสอน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
• สามารถสอนวิชาการโรงแรม/การท่องเที่ยว เป็นภาษาอังกฤษได้
 
• มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ดี
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• มีทักษะการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
• สามารถสอนวันอาทิตย์ได้ (มีค่าตอบแทนเพิ่ม)
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งสมัคร ทาง E-Mail :supatta_pat@hotmail.com แนบFile Resume และเอกสารประกอบการสมัครงาน-รูปถ่าย เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ สมัครโดยตรงที่วิทยาลัย
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน