โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
30-เมษายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์ห้า-หนึ่งสองเวศูนย์เก้า:ห้าห้า:หนึ่งหกไอพีสามจุดสองสามห้าจุดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดแปดเจ็ดสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20916
รายละเอียดงาน :
1.ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 2.ผลิต/ออกแบบ เผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 3.ดูแลบริหารจัดการด้านเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และไอที 4.ถ่ายภาพ วีดีโอ งานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 5.จัดซื้อ จัดหา โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 6.บริการและสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนาของโรงเรียน 7.ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเหตุ เริ่มงานต้นเดือนพฤษภาคม 64
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• 2.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop ,Illustrator ได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ซอย รามคำแหง 207 ถนน รามคำแหง  
แขวง/ตำบล :
มีนบุรี
เขต/อำเภอ :
มีนบุรี
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10510
E-mail :
โทร :
025176087-88
แฟกซ์ :
029163882
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
0813128182 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน