ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (Head of Student Discipline)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
10-เมษายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์สี่-หนึ่งศูนย์เวสองหนึ่ง:สี่สาม:สี่สี่ไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งแปดห้าจุดห้าสี่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20899
รายละเอียดงาน :
General Responsibilities 1.Detect and examine behavioral problems among students. 2. Meet with and/or give detention to misbehaving students and clarifying the negative effects of bad behavior on their life by 3. Promote good behavior among students and reward those with good conduct. 4. Take suitable action towards students' misconduct. 5. Provide oversight and leadership for all student processes and policies outlined in the Student Handbook, as well as related institutional and divisional policy development and implementation. 6. Investigate and adjudicate student misconduct and other related disciplinary processes. 7. Develop and manage training for teachers and co-teachers ensure policies and procedures of the conduct system in the Primary School. 8. Assist in engaging all students in meaningful educational experiences, in and out of the classroom. Serve on several committees, research and complete required reports and documents that are central to the outcomes of the Office of Student Conduct. 9. Enforce the Behavioral Matrix. 10. Keep a record of all disciplinary, behavioral, and accidental issues on Google Live Documents and keep Denla Primary School updated on a regular basis. 11. Other duties as assigned by the Denla Primary School Administration. หน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป 1. ปกครองและดูแลปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 2. ควบคุม ดูแล ติดตามนักเรียนที่มีประพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและชี้แจงนักเรียนให้แก้ไขตามวิธีที่กำหนด 3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม 4. ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 5. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. สอบสวน ควบคุม กํากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 7. พัฒนาและจัดอบรมสำหรับครูและครูคู่ชั้นให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด 8. จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 9. ปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการของโรงเรียน ค้นคว้า จัดทำเอกสาร ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน 10. ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียน (Behavioral Matrix) 11. จัดทำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อบันทึกรายงานพฤติกรรมและอุบัติเหตุทั้งหมดไว้ใน Google Live Documents และอัพเดตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (DLPS) ในระบบอยู่เสมอ 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (DLPS)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• Bachelor's degree
 
• Teaching license preferred
 
• Experience working with Pre-school and Primary school students
 
• English ability (reading and writing preferred)
 
• Fluent in reading and writing Thai
 
• Male/Female, age not over 35 years old
 
• Ability to instruct and manage student behavior
 
• Strong organizational, communication, and interpersonal skills hard working attitude and flexibility.
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• Thanakrit.su@denlaschool.ac.th (Head of Academic Operations)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
094-969-7242
ที่อยู่ :
เลขที่ 8 ซอย - ถนน นครอินทร์  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
094-969-7242
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
dlps 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน