ตำแหน่ง :
นักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม Coding Ai iOT
จำนวนที่รับ :
3 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
29-เมษายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
-ทำหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม เช่น หลักสูตร ด้านหุ่นยนต์ Data Science AI iOT STEM อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ฯลฯ -PowerPoint ประกอบการสอน -VDO สำหรับการสอน -ข้อสอบ -การประเมินผล -และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์ห้า-หนึ่งหนึ่งเวหนึ่งหก:ห้าเจ็ด:สองสามไอพีสามจุดสองสองหกจุดเจ็ดสองจุดหนึ่งหนึ่งแปด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20531
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• อายุไม่เกิน 30 ปี
 
• ปริญญาตรี ขึ้นไป เอก ครุอุตสาหกรรม แมคคาทอนิกส์ หรืออื่นๆ
 
• มีความอดทน รักการเรียนรู้
 
• เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้
 
• เข้าใจและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 
• ออกแบบ สร้างหุ่นยนต์เองได้ หรือ เคยแข่งขันหุ่นยนต์
 
• เข้าใจและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 
• สามารถเขียนโปรแกรม Python, C++, C# หรือ Java
 
• มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงาน
 
• มีประสบการณ์สอน พิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
บุหงา
ที่อยู่ :
เลขที่ 1380,1382 ซอย อ่อนนุช 40,42 ถนน สุขุมวิท 77  
แขวง/ตำบล :
สวนหลวง
เขต/อำเภอ :
สวนหลวง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10250
E-mail :
โทร :
023312729
แฟกซ์ :
027872730
เว็บไซต์ :
Facebook :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน