โรงเรียนมีชัยพัฒนา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูภาษาไทย
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
06-มกราคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี ที่มีความซื่อสัตย์ แบ่งปันเป็น มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความเสมอภาค เคารพสิทธิผู้อื่น อดทนไม่ย่อท้อ ค้นคว้าหาคำตอบเป็น นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของทุกคนในชุมชนรอบโรงเรียน เราให้ความสำคัญทั้งด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีบทบาทสำคัญในการร่วมบริหารจัดการโรงเรียนโดยคณะมนตรี เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำในการบริหารจัดการผ่านการทำงานของคณะทำงานต่าง ๆ เช่น คณะสัมภาษณ์นักเรียนและครู คณะจัดซื้อจัดจ้าง และคณะตรวจสอบฯลฯ นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกให้ทำธุรกิจเพื่อสังคมทั้งด้านเกษตรและค้าขายโดยมีกองทุนให้กู้ยืม นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนนี้ร่วมกันจ่ายค่าเทอม ด้วยการทำความดี 800 ชั่วโมงต่อปี และปลูกต้นไม้ 800 ต้นต่อปี ทั้งนี้โรงเรียนเห็นว่ากิจกรรมการทำความดีนั้นมีค่าต่อสังคมมากกว่าการจ่ายค่าเทอมด้วยเงิน ดังเห็นได้จากตัวอย่าง เช่น การสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนอื่น, การดูแลผู้สูงอายุ, การให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและด้านการเกษตรรวมถึงการจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียนนั้น โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนประจำระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษาไทยในชนบท พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กในชนบทได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมือง
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หนึ่ง-สองเจ็ดเวศูนย์สี่:สี่ห้า:ศูนย์สามไอพีหนึ่งแปดจุดสองสามสี่จุดสองสี่เจ็ดจุดเจ็ดห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20398
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาไทย และสามารถพักประจำอยู่ที่โรงเรียนได้
 
• มีความสามารถในการสื่อความหมาย มีความเป็นมิตรกับนักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานด้านพัฒนาสังคมทั้งในและในหมู่บ้านนอกโรงเรียน
 
• มีความสามารถด้านอื่น ๆ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 186 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
โคกกลาง
เขต/อำเภอ :
ลำปลายมาศ
จังหวัด :
บุรีรัมย์
ไปรษณีย์ :
31130
E-mail :
โทร :
044-661-581 ต่อ 101
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน