โรงเรียนภารตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่จัดซื้ัอและพัสดุ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
18-มกราคม-2564  
วุฒิที่รับ :
อนุปริญญา  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หนึ่ง-สองเจ็ดเวศูนย์ห้า:สามสอง:สองศูนย์ไอพีหนึ่งแปดจุดสองสามสี่จุดสองสี่เจ็ดจุดเจ็ดห้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20298
รายละเอียดงาน :
1.สรรหาบริษัท/ร้านค้าเพื่อเจรจาต่อรองตามงานที่ได้รับมอบหมายและได้สินค้าและราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบและข้อมูลสนับสนับงานจัดซื้อ 2.จัดา จัดจ้างงานพัสดุและเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญในการจัดซื้อ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานจัดซื้อ 3.จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการ ประสานงานกับผู้ขายเพื่อประกอบเอกสารการซื้อ-จ้าง/สัญญาระหว่างโรงเรียนและบริษัท/ร้านค้า 4.ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอน/วิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนภารตวิทยาลัย 5.จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/สินทรัพย์ของโรงเรียนให้เป็นระบบ 6.ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีของโรงเรียน 7.ควบคุมและดูแลสต๊อก วัสดุของโรงเรียน 8.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ได้รับอนุมัติ 9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1.สอบสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติงานจริง 2 วันก่อนจ้างทดลองงาน 3 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. ปริญญาตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• 2.หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• 3.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง การประสานงาน
 
• 4.มีทัศนคติเชิงบวกพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
• 5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ราบรื่น ได้ผลลัพธทื่ต้องการ มีจิตบริการ
 
• 6.มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมได้
 
• 7.สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ผู้จัดการโรงเรียน 02-2227588
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 136/1-2 ซอย ศิริชัย ถนน ศิริพงษ์  
แขวง/ตำบล :
สำราญราษฎร์
เขต/อำเภอ :
พระนคร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10200
E-mail :
โทร :
0-2222-7588
แฟกซ์ :
0-2224-5842
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน