ตำแหน่ง :
ครูโลจิสติกส์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
11-พฤษภาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1.เตรียมแผนการสอนและสื่อการสอน 2.ทำหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ตนเองรับผิดชอบ 3.วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดตารางเรียนร่วมกับฝ่ายงาน 4.จัดทำและอัพเดทสื่อการสอน จัดทำบันทึกหลังการสอน จัดทำบันทึกเข้าชั้นเรียน ในระบบ Mis-School และ Paper 5.จัดทำข้อสอบ คุมสอบ ตัดเกรด 6.สอนในคาบกิจกรรมชมรม 7.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดแข่งขันงานวิชาการด้านโลจิสติกส์ภายในและภายนอกโรงเรียน 8.อบรมพัฒนาตนเองในด้านงานสอน 9.สอนหลักสูตรภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย 10.เข้าวงกลมเช้ารับฟังช่าวสาร ร่วมกิจกรรมโฮมรูม เช็คชื่อรายงานยอดนักเรียนทุกเช้าและติดตามนักเรียน 11.ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดและความมีระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน เช้า กลางวัน เย็น พร้อมถ่ายรูป 12.เข้าเวรประตูโรงเรียน เวรถ่ายรูปตึกตอนกลางวัน เวรกลางวันตรวจอาคารเรียน เวรวันหยุด 13.จัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรือง และเผยแพร่ 14.ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยนักเรียน จัดทำและตรวจสอบเล่ม CRBL ของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 15.สนับสนุนงานฝ่ายวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์ห้า-หนึ่งหนึ่งเวหนึ่งเจ็ด:หนึ่งหนึ่ง:สามสามไอพีสามจุดสองสองหกจุดเจ็ดสองจุดหนึ่งหนึ่งแปด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20154
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
 
• 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง และซัพพายเซน
 
• 3.มีความรู้เรื่องโลจิสติกส์, ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า , การจัดการขนส่ง , การนำเข้า-ส่งออก , กฎหมานพาณิชย์
 
• 4.มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 
• 5.มีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่ดี
 
• 6.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 
• 7.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
• 8.ยอมรับและปรับปรุงตนเองได้ดี
 
• 9.สามารถบริหารเวลาได้ดี
 
• 10.มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณธาวินี 082-6692580 , 063-5412910
ที่อยู่ :
เลขที่ 79/4 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บึง
เขต/อำเภอ :
ศรีราชา
จังหวัด :
ชลบุรี
ไปรษณีย์ :
20230
E-mail :
โทร :
038042011
แฟกซ์ :
038042049
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
kobchaphan 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน