โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
25-พฤศจิกายน-2563  
วุฒิที่รับ :
ปวช.  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองศูนย์-หนึ่งหนึ่ง-สองหกเวศูนย์ศูนย์:สามหก:ห้าแปดไอพีหนึ่งแปดจุดสองหนึ่งสามจุดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งศูนย์สี่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20049
รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบงานต่างๆในการบริการโสตทัศนูปรณ์ หรือ โสตทัศน์ศึกษาของโรงเรียน คือ งานผลิตโสตทัศนวัสดุ งานสารสนเทศและจัดระบบสื่องานบันทึกภาพถ่ายและการบริการภาพถ่าย งานบริการเครื่องเสียง งานบริการฉายวีดีทัศน์ งานเครื่องมือและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำรวจความต้องการในการใช้ทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน ขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบ ปวช.-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์
 
• หรือ หากมีประสบการณ์ในงานโสตทัศนูปกรณ์
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ซอย รามคำแหง 207 ถนน รามคำแหง  
แขวง/ตำบล :
มีนบุรี
เขต/อำเภอ :
มีนบุรี
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10510
E-mail :
โทร :
025176087-88
แฟกซ์ :
029163882
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
0813128182 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน