โรงเรียนสกุลศึกษา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูปฐมวัย (อ.2)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
18,000 
วันที่ประกาศ :
30-ตุลาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ปลูกฝังระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนา 5 ด้านด้วย 6 กิจกรรมหลัก และในทางคู่ขนานเตรียมความพร้อมนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดทางวิชาการในระดับประถมศึกษาได้อย่างดี ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากคุณครูผู้มีประสบการณ์ของโรงเรียน
สงวนโดย :
สองศูนย์สองศูนย์-หนึ่งศูนย์-สามหนึ่งเวหนึ่งสี่:หนึ่งสี่:หนึ่งเจ็ดไอพีสามจุดสองสามเจ็ดจุดสองห้าสี่จุดหนึ่งเก้าเจ็ด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20031
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศหญิง
 
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
• สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เช่น word, excel และ powerpoint
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ติดต่อสอบถาม ที่ 044-311617, 044-314301,044-316513 080-4717470
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ดร.หัทยา
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 6 ซอย - ถนน เทศบาล 11 (โรงเรียนสกุลศึกษา)  
แขวง/ตำบล :
ปากช่อง
เขต/อำเภอ :
ปากช่อง
จังหวัด :
นครราชสีมา
ไปรษณีย์ :
30130
E-mail :
โทร :
044311617,044314301,
แฟกซ์ :
044313864
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน